Wie achterom blijft kijken is niet geschikt voor het koninkrijk van God

In de laatste dienst van de Vrije Evangelische Gemeente Enschede bepaalde ds. B. Hagen de gemeente bij de betekenis van de lezingen voor zondag 30 juni. De blikrichting van de gemeente is vooruit. Elisa neemt het stokje over van Elia, de volgelingen van de Heer moeten niet achterom  blijven kijken. Een gemeente kan ophouden te … Lees meer

Berichten uit de Oecumene

De Raad van Kerken bericht over meerdere zaken in de e-flits van juni.   Hieronder enkele punten uitgelicht. Lees meer over de Kerkennacht (21 tot 23 juni 2019) met als thema: ‘Is dit óók kerk?’ Op vele manieren kerk zijn en laten zien dat ‘de kerk’ meer in petto heeft, dan alleen de zondagse vieringen, is … Lees meer

Afscheid te Goes

Na ruim twaalf jaar de gemeente Goes gediend te hebben neemt ds. Gerard van de Wetering op 23 juni a.s. in de ochtenddienst (10.00 uur) afscheid. Hij heeft een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeente ‘Christus is Koning” te Slikkerveer. Dit betekent niet alleen dat hij de gemeente verlaat, maar ook dat er een einde … Lees meer

Predikantenvergadering 2019

Op 8 en 9 mei kwamen predikanten, emeriti, gemeentelijk werkers, missionair toeruster en seminariumdocenten bij elkaar op ‘Mennorode’ voor de jaarlijkse predikantenvergadering. Thema was dit jaar: ‘godsdienst en hedendaagse kunst’. Een zeer breed en voor sommigen misschien wat vaag thema, maar door het voorbereidingsgroepje uitstekend uitgewerkt tot twee zeer boeiende dagen. Zij hadden verschillende zeer … Lees meer

Een Veilige Kerk

Op 24 mei jl. was de Bond betrokken bij de themamiddag ‘De kerk, een veilige plek’ van de Raad van Kerken. De centrale vraag van deze uitwisselingsconferentie was: wat kunnen we van elkaar leren over de aanpak en preventie van seksueel misbruik in de kerken? Vanuit enkele kerken werd verteld wat zij doen om seksueel … Lees meer

Mooi bericht uit Elburg!

Na een zoektocht met behulp van de consulenten ds. Durieux en ds. Van der Velde heeft de Vrije Evangelische Gemeente Elburg een voorganger gevonden in Durk Muurling. Vanaf 1 september werkt hij een dag in de gemeente op tijdelijke basis en ervaart een klik met de gemeente. Hij groeit op in een synodale gereformeerde kerk … Lees meer

De kern van onze hoop

Zaterdag 11 mei is ‘De kern van onze hoop’, Over de actualiteit van de christelijke eschatologie, geschreven door John E. Phelan Jr. en vertaald en ingeleid door Leo Mietus, op de Voorjaarsvergadering van de Bond gepresenteerd. De brochure is weliswaar wat dikker dan gebruikelijk is in de brochurereeks, maar ook ongelofelijk waardevol. John Phelan is … Lees meer

Kennisbank voor kerkelijk informatie- en archiefbeheer

Op 9 februari was en op 30 maart is er bij de PThU een studiedag op gebied van informatie en archiefbeheer. Het initiatief is zo succesvol, dat beide dagen al snel overschreven waren.   Er is informatie over waarom, hoe, wat en hoelang zaken bewaard moeten of mogen worden en of de privacy wel geborgd … Lees meer