Bondsbijdrage

Alle bij de Bond aangesloten kerkgenootschappen bekostigen gezamenlijk het werk in de Bond. Daarvoor wordt jaarlijks een bondsbijdrage betaald, welke wordt vastgesteld in de jaarvergadering van november.

Voor 2021 was dit €39,99 per lid, voor 2022 is het vastgesteld op €32,73 per lid en voor 2023 is begroot €32,93 per lid.