Bondsbijdrage

Alle bij de Bond aangesloten kerkgenootschappen bekostigen gezamenlijk het werk in de Bond. Daarvoor wordt jaarlijks een bondsbijdrage betaald, welke wordt vastgesteld in de jaarvergadering van november.

Voor 2023 is de bijdrage vastgesteld op €32,97 per lid en voor 2024 is begroot €32,11 per lid.