Bondsbijdrage

Alle bij de Bond aangesloten kerkgenootschappen bekostigen gezamenlijk het werk in de Bond. Daarvoor wordt jaarlijks een bondsbijdrage betaald, welke wordt vastgesteld in de jaarvergadering van november.

Voor 2020 was dit €40,89 per lid en voor 2021 is het vastgesteld op €39,99 per lid.