Bondsbureau

Het Bondsbureau is het uitvoerend secretariaat van het Comité. Het is dienstbaar aan de gehele bond. De eindverantwoordelijkheid voor het werk dat wordt uitgevoerd ligt bij het Comité. Hier werken betaalde krachten die in dienst zijn van de Bond.

In de zomerperiode, kan de telefonische bereikbaarheid wat minder zijn. Wilt u contact? Vult u dan het contactformulier in, of laat een boodschap en telefoonnummer achter op de voicemail.


Geen berichten gevonden.