Bondsbureau

Het Bondsbureau is het uitvoerend secretariaat van het Comité. Het is dienstbaar aan de gehele bond. De eindverantwoordelijkheid voor het werk dat wordt uitgevoerd ligt bij het Comité. Hier werken betaalde krachten die in dienst zijn van de Bond.

De telefonische bereikbaarheid in deze tijd kan wat anders zijn in verband met o.a. thuiswerken. Wilt u contact? Vult u dan het contactformulier in, of laat een boodschap en telefoonnummer achter op het antwoordapparat.


Geen berichten gevonden.