Bondsbureau

Het Bondsbureau is het uitvoerend secretariaat van het Comité. Het is dienstbaar aan de gehele bond. De eindverantwoordelijkheid voor het werk dat wordt uitgevoerd ligt bij het Comité. Hier werken betaalde krachten die in dienst zijn van de Bond.

De telefonische bereikbaarheid in deze tijd kan wat anders zijn in verband met o.a. thuiswerken. Wilt u contact? Vult u dan het contactformulier in, of laat een boodschap en telefoonnummer achter op het antwoordapparat.


Woord ter bemoediging t.b.v. de Bondsgemeenschap

Vakantie !!! Het is weer volop vakantietijd in Nederland. En misschien is dat bij u op dit moment ook wel ...
Verder Lezen

Publicatieplicht ANBI en corona maatregelen

Dames en heren, of zusters en broeders De belastingdienst is bereid gebleken de datum van de publicatieplicht (1 juli) met ...
Verder Lezen