Een Veilige Kerk

Op 24 mei jl. was de Bond betrokken bij de themamiddag ‘De kerk, een veilige plek’ van de Raad van Kerken. De centrale vraag van deze uitwisselingsconferentie was: wat kunnen we van elkaar leren over de aanpak en preventie van seksueel misbruik in de kerken? Vanuit enkele kerken werd verteld wat zij doen om seksueel … Lees meer

De kern van onze hoop

Zaterdag 11 mei is ‘De kern van onze hoop’, Over de actualiteit van de christelijke eschatologie, geschreven door John E. Phelan Jr. en vertaald en ingeleid door Leo Mietus, op de Voorjaarsvergadering van de Bond gepresenteerd. De brochure is weliswaar wat dikker dan gebruikelijk is in de brochurereeks, maar ook ongelofelijk waardevol. John Phelan is … Lees meer

Kennisbank voor kerkelijk informatie- en archiefbeheer

Op 9 februari was en op 30 maart is er bij de PThU een studiedag op gebied van informatie en archiefbeheer. Het initiatief is zo succesvol, dat beide dagen al snel overschreven waren.   Er is informatie over waarom, hoe, wat en hoelang zaken bewaard moeten of mogen worden en of de privacy wel geborgd … Lees meer