Tips voor kerkbeheer….

Voormalig Stichting 1976 gaf naast de materiële ondersteuning ook immateriële ondersteuning aan gemeenten in de Bond. Een belangrijke taak, die op een of andere wijze voorgezet dient te worden. Het comité heeft Piet Meijaard uit Bussum bereid gevonden zich hier verder in te verdiepen en belangrijke tips door te spelen aan gemeenten. Maar hierbij ook … Lees meer

Uitstel loonbelastingheffing

Op de website van het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, lezen we het volgende bericht! De kerken die loonbelastingheffing betalen, hebben in december een brief ontvangen van de Belastingdienst. Zij zouden met eHerkenning op beveiligingsniveau 3 moeten gaan werken vanaf de aangifte voor februari. Kerken vallen onder de zogenaamde restgroepen waarvoor eHerkenning beveiligingsniveau 3 … Lees meer