Corona en de Kerk

Kerk-zijn in deze tijd vraagt aanpassingsvermogen.

Vanuit het comité en het bondsbureau doen we er alles aan om u van actuele en accurate informatie te voorzien. Daarbij maken we dankbaar gebruik van organisaties als het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de Raad van Kerken en Missie Nederland. Voor richtlijnen en advies over aanpassingen en mogelijkheden in het Kerk-zijn verwijzen we u voor details graag naar de pagina van de Protestantse Kerk.

In ieder geval betekenen de maatregelen voor de kerken dat het dringende advies ten aanzien van samenkomsten is deze zoveel mogelijk te beperken en de diensten digitaal te doen, dan wel uit te stellen. Bij samenkomsten, zoals uitvaarten en bruiloften wordt gewezen op ieders verantwoordelijkheid om de richtlijnen van het kabinet in acht te nemen met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en altijd onder de 30 personen (inclusief degenen die de dienst leiden).

Voor vraag en aanbod van hulp ga naar de website Niet alleen. 

Actuele informatie vindt u op de overheidswebsites van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM of voor nieuws over de lokale situatie naar de gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD. 

Voor geestelijke verzorging kunt u zich wenden tot uw eigen lokale gemeente. Mocht u externe hulp zoeken, dan kunt u ook terecht op www.geestelijkeverzorging.nl. Hier vindt u meer informatie over geestelijke verzorging in het algemeen en er is een speciale Corona-pagina https://geestelijkeverzorging.nl/corona/ ingericht. Via de plattegrond vindt u de Regionale Centra voor Levensvragen, die beschikbaar zijn in de thuissituatie. Ook professionals kunnen veel informatie vinden op deze website.

Bent u niet zo handig online? Klik hier voor tips.

Hieronder verzamelen we uw tips en verhalen vanuit onze eigen Bond:

  • Kerkdiensten zijn te zien op Kerkdienst gemist. Kijk maar eens bij: Bussum, of  Harkema, of Heerde …… 
  • Zondag 29 maart vieren de VEG’en Meppel en Zwolle samen op afstand… Klik hier om 10 uur om mee te vieren, of kijk het later terug.
  • Sinds half maart zendt Omrop Fryslân elke zondag om 10.00 uur live een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker. A.s. zondag 5 april, Palmzondag zal ds. Dorette van Houten, predikant van de VEG Franeker, voorgaan in deze dienst. De orde van dienst is te vinden op de website van de VEG Franeker: http://www.vegfraneker.nl onder het kopje ‘nieuws’. Omrop Fryslân is te vinden: via KPN op kanaal 502, via Ziggo op kanaal 30.

Of lees wat andere gemeenten ….. doen!

 

Weekbrieven van het comité:

 

 

 

 

 

 

Corona en de Kerk pagina aangevuld

Kerk zijn in tijden van Corona. het is even zoeken, maar al snel worden allerlei manieren gevonden om de eredienst, ...
Verder Lezen

Voorjaarsvergadering van de Bond van 16 mei a.s. vervalt

Helaas heeft het comité moeten besluiten de Voorjaarsvergadering van de Bond van 16 mei a.s. te Bussum niet te laten ...
Verder Lezen

Zangersdag, 14 mei a.s. te Hilversum gaat niet door

In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft de organisatie van de Zangersdag besloten, dat de 67e Zangersdag die ...
Verder Lezen

TIPS voor omzien naar elkaar

De gemeente-regiocoaches en het comité geven hieronder enkele tips voor omzien naar elkaar: De diaconie of een andere groep in ...
Verder Lezen

Goederenactie 2020 uitgesteld

In verband met de maatregelen, die de verspreiding van het Corona virus moeten tegen gaan, heeft het SZD bestuur besloten ...
Verder Lezen