Corona en de Kerk

Kerk-zijn in deze tijd vraagt aanpassingsvermogen. Per 1 juni is er een veranderende maatschappelijke context en het ‘in behoedzaamheid vieren van geloof’ het nieuwe uitgangspunt. Nu de volksgezondheidssituatie het toelaat, is een voorzichtige hervatting van de erediensten een logische stap. In samenspraak met de minister voor de eredienst en de andere religieuze organisaties deelt het CIO een tweede communiqué. Wat blijft is de dringende oproep bij elke samenkomst de richtlijnen van het kabinet in acht te nemen. Per 1 juni is het mogelijk dat er, indien er een protocol/gebruiksplan is, met maximaal 30 bezoekers (indien dit vanwege de 1,5 meter afstand kan) weer een viering gehouden wordt. De hoop is dat het aantal per 1 juli naar maximaal 100 personen verhoogd kan worden.

Kerken in de anderhalvemeter samenleving na 1 juni?
Waar heeft de gemeente zich aan te houden bij het hervatten van de diensten?  Een gebruiksplan voor de ruimte, een reserveringssysteem en het naleven van basismaatregelen en richtlijnen van het RIVM. Lees meer details in het Protocol Bond VEG .

Klik hier voor de meest actuele informatie over de maatregelen in Nederland en de versoepelingen vanaf 1 juni, Of kijk op de overheidswebsites van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM voor actuele cijfers etc. of ga voor de lokale situatie naar de gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD. 

Geestelijke verzorging

Corona roept vragen op ten aanzien van fysieke zorg om het virus te bestrijden. Tegelijkertijd roept Corona ook zingevingsvragen op, onzekerheid over toekomst, gezondheid en naasten. Voor geestelijke verzorging kunt u zich wenden tot uw eigen lokale gemeente. Aan zorginstellingen zijn in de regel ook geestelijk verzorgers verbonden. Echter nu er extra vraag is kunnen deze vraagstukken professioneel worden ondersteund. Mocht u externe hulp zoeken, dan kunt u ook terecht op www.geestelijkeverzorging.nl. Hier vindt u meer informatie over geestelijke verzorging in het algemeen en er is een speciale Corona-pagina https://geestelijkeverzorging.nl/corona/ ingericht. Via de plattegrond vindt u de Regionale Centra voor Levensvragen, die beschikbaar zijn in de thuissituatie. Ook professionals kunnen veel informatie vinden op deze website.
Klik hier voor voorbeelden en tips in diverse werkvelden en voor diverse doelgroepen opgesteld door CIO, AGORA en VGVZ.

Noodmaatregelenpakket (NOW)

In verband met de crisis heeft de overheid een noodmaatregelenpakket beschikbaar gesteld, waarbij kerkgenootschappen ook een beroep kunnen doen op de NOW, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Klik hier voor informatie. Ter overweging: het past de kerkelijke wereld niet voorop te lopen in het ontvangen van steun van de overheid.

Hieronder verzamelen we tips:

 • Voor iedereen gelden de basisregels.
 • Zingen, goed ventileren met buitenlucht en aerosolen? Vooralsnog wordt zingen dringend afgeraden tot vervolg onderzoek is afgerond. Lees hier waarom.
 • Kijk ook eens op de website Petrus van de Protestantse Kerk voor verhalen, liederen en nog veel meer.
 • Zoekt u een handreiking in pastoraat? De PThU werkte mee aan een speciale pagina voor de corona periode? Klik hier. 
 • Zonder werk, of zoekt u een handreiking voor diaconaat in corona-tijd? Klik hier voor informatie en tips via Kerk in Actie.
 • Leiding geven aan gemeenten in tijden van Corona?  Klik hier voor tips.
 • Voor vraag en aanbod van hulp ga naar de website Niet alleen. 
 • Lees hier een notitie over Collecteren in Corona tijd..
 • Niet naar de kerk zondag? Klik hier en lees wat u wel kunt doen op de website van Petrus een blad uitgegeven door de Protestantse Kerk. U kunt ook een gratis online abonnement nemen op de nieuwsbrief.
 • Via de Raad van Kerken wordt een oproep gedaan voor een mondiale aanpak van Covid-19! Lees ook de notitie No country is safe, until every country is safe’ en de Raad doet samen met anderen, een oproep aan het kabinet (wees) kinderen op te nemen uit de  vluchtelingenkampen.
 • Tips voor tienerwerk. Klik hier voor ‘Eerste hulp bij quarantaine bij tienerleiders in de kerk’.

Of lees wat gemeenten zoal doen!

Brieven van het comité:

 

 

 

 

….. en laten we die lijn vasthouden!

Behoedzaam vieren het nieuwe uitgangspunt.... Eerder hebben de religieuze gemeenschappen de bijeenkomsten zoveel mogelijk teruggebracht naar “zo klein als noodzakelijk” ...
Verder Lezen

‘Blijf ondanks beperkingen toch uitnodigend’

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij moedigen kerken aan om ondanks alle beperkingen toch uitnodigend te ...
Verder Lezen

Gebruiksplan klaar voor 1 juni?

Meerdere gemeenten van de Bond hebben hun gebruiksplan / protocol voor een voorzichtige hervatting van kerkdiensten al klaar. Morgen 19 ...
Verder Lezen

Vanuit het overleg met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken(CIO)

Corona en de kerk Het CIO heeft wekelijks contact met minister Grapperhaus. De minister is blij dat er met de ...
Verder Lezen

AFGELAST: Kampus 26,27,28 juni 2020

Vanwege COVID-19 zijn wij als commissie genoodzaakt om de fysieke variant van Kampus 2020 te annuleren. Dit vonden we echter ...
Verder Lezen

Zeg het met bloemen in Zwolle … en meer

Regelmatig wordt de pagina 'Corona en de Kerk' ververst en voorzien van nieuwe informatie. Vandaag kwam er een beschrijving vanuit ...
Verder Lezen

Bijbel Basics voor thuis en gratis boeken ter inspiratie en bemoediging

Voorlopig zitten we ook op zondagochtend nog thuis. Wil je dan toch een bijzonder moment rond de Bijbel beleven met ...
Verder Lezen

Corona en de Kerk pagina aangevuld

Kerk zijn in tijden van Corona. het is even zoeken, maar al snel worden allerlei manieren gevonden om de eredienst, ...
Verder Lezen

Voorjaarsvergadering van de Bond van 16 mei a.s. vervalt

Helaas heeft het comité moeten besluiten de Voorjaarsvergadering van de Bond van 16 mei a.s. te Bussum niet te laten ...
Verder Lezen

Zangersdag, 14 mei a.s. te Hilversum gaat niet door

In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft de organisatie van de Zangersdag besloten, dat de 67e Zangersdag die ...
Verder Lezen