Corona en de Kerk

2202 02 aanvullend advies CIO

2022 02 advies CIO

2022 01 advies CIO meer mogelijkhedenheden

2022 01 advies CIO meer mogelijk

2021 12 advies CIO regels

Routekaart voor kerken

Klik hier voor de meest actuele informatie over de maatregelen in Nederland of kijk op de overheidswebsites van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM voor actuele cijfers etc. of ga voor de lokale situatie naar de gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD. 

Geestelijke verzorging

Corona roept vragen op ten aanzien van fysieke zorg om het virus te bestrijden. Tegelijkertijd roept Corona ook zingevingsvragen op, onzekerheid over toekomst, gezondheid en naasten. Voor geestelijke verzorging kunt u zich wenden tot uw eigen lokale gemeente. Aan zorginstellingen zijn in de regel ook geestelijk verzorgers verbonden. Echter nu er extra vraag is kunnen deze vraagstukken professioneel worden ondersteund. Mocht u externe hulp zoeken, dan kunt u ook terecht op www.geestelijkeverzorging.nl. Hier vindt u meer informatie over geestelijke verzorging in het algemeen en er is een speciale Corona-pagina https://geestelijkeverzorging.nl/corona/ ingericht. Via de plattegrond vindt u de Regionale Centra voor Levensvragen, die beschikbaar zijn in de thuissituatie. Ook professionals kunnen veel informatie vinden op deze website.
Klik hier voor voorbeelden en tips in diverse werkvelden en voor diverse doelgroepen opgesteld door CIO, AGORA en VGVZ.

Noodmaatregelenpakket (NOW)

In verband met de crisis heeft de overheid een noodmaatregelenpakket beschikbaar gesteld, waarbij kerkgenootschappen ook een beroep kunnen doen op de NOW, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Klik hier voor informatie. Ter overweging: het past de kerkelijke wereld niet voorop te lopen in het ontvangen van steun van de overheid.

Brieven van het comité:

 

 

 

 

Corona en de Kerk pagina aangevuld

Kerk zijn in tijden van Corona. het is even zoeken, maar al snel worden allerlei manieren gevonden om de eredienst, ...
Verder Lezen

Podcastserie over Openbaring

Met alles wat er gaande is in de wereld, is het boek Openbaring weer actueel. In gesprekken met vrienden wordt ...
Verder Lezen

RAAD ROEPT KERKEN OP COVID-19-ROUTEKAART TE VOLGEN

De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en ...
Verder Lezen

COVID-ROUTEKAART VOOR KERKEN

Het CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, heeft nu ook een routekaart gemaakt voor de kerken, daarbij heeft het CIO zeven ...
Verder Lezen

….. en laten we die lijn vasthouden!

Behoedzaam vieren het nieuwe uitgangspunt.... Eerder hebben de religieuze gemeenschappen de bijeenkomsten zoveel mogelijk teruggebracht naar “zo klein als noodzakelijk” ...
Verder Lezen

‘Blijf ondanks beperkingen toch uitnodigend’

De gezamenlijke organisaties die vertegenwoordigd zijn in het initiatief Kerkproeverij moedigen kerken aan om ondanks alle beperkingen toch uitnodigend te ...
Verder Lezen

Gebruiksplan klaar voor 1 juni?

Meerdere gemeenten van de Bond hebben hun gebruiksplan / protocol voor een voorzichtige hervatting van kerkdiensten al klaar. Morgen 19 ...
Verder Lezen

AFGELAST: Kampus 26,27,28 juni 2020

Vanwege COVID-19 zijn wij als commissie genoodzaakt om de fysieke variant van Kampus 2020 te annuleren. Dit vonden we echter ...
Verder Lezen

Zeg het met bloemen in Zwolle … en meer

Regelmatig wordt de pagina 'Corona en de Kerk' ververst en voorzien van nieuwe informatie. Vandaag kwam er een beschrijving vanuit ...
Verder Lezen

Bijbel Basics voor thuis en gratis boeken ter inspiratie en bemoediging

Voorlopig zitten we ook op zondagochtend nog thuis. Wil je dan toch een bijzonder moment rond de Bijbel beleven met ...
Verder Lezen