Gemeenteopbouw

Aantrekkelijke gemeente

Als VEG hebben we gezegd dat aantrekkelijk – attractief – gemeentezijn een heel belangrijk thema moet zijn. Wat maakt een gemeente aantrekkelijk? Waarom lijkt de ene gemeente veel aantrekkelijker dan de andere – als je het tenminste zou meten naar het aantal gemeenteleden? Misschien heeft aantrekkelijk gemeente zijn wel vooral te maken met de boodschap die we hebben. Jezus is Heer, en niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld, voor ieder die het wil horen! Aantrekkelijke gemeenten zijn gemeenten waar dat vanaf straalt.

Geloofsopbouw

Een van de speerpunten uit het revitaliseringsproces is de wens van geloofsgesprekken en geloofsontmoetingen. Zo delen we met elkaar wat geloven voor ieder persoonlijk betekent. Aandachtig luisteren is niet eenvoudig. Ter ondersteuning hiervoor is een werkgroep ingesteld, die materiaal zal maken voor gemeenteleden en kerkraden, regionale en landelijke ontmoetingen. De thema’s gaan in op wat ons bindt als Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Missionaire gemeente

Veel mensen, ook in de VEG, vinden het moeilijk om getuigen te zijn van Christus. Getuige zijn van Christus in daden dat gaat nog wel. Hoewel ook dat niet altijd meevalt, want welk onderscheid is er eigenlijk tussen de manier van leven van christenen en van anderen? Kunnen mensen aan ons zien dat wij christen zijn? En moet dat eigenlijk wel? Een van de opdrachten van de SZD is om daarover met u samen na te denken en daarvoor vormen en materialen te ontwikkelen.