Jaarproject 4241

De SZD is in 2018 een project gestart, genaamd ‘Jaarproject 4241’.

Stand+project+4241De bedoeling was om aan het einde van het jaar één euro per lid (4241 euro dus, ledental van 1-1-2017) over gemaakt te hebben naar de Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons). Zij plaatsen gratis Bijbels in overnachtingslocaties, bijv. hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en scheepshutten.

Daarnaast verstrekt de vereniging kosteloos Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asielbezoekers, vluchtelingenwerkers, gevangenispastors, verplegenden, ouderenbezoekers, pastoraal werkers en warmhartige christenen. Alles met het zelfde doel:  het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen. Op de hiernaast afgebeelde thermometer houden we de stand van de inkomsten voor dit project bij.

Daar eind 2018 dit doel nog niet bereikt was, is het in 2019 gecontinueerd. Uw bijdrage kunt overmaken naar de SZD-rekening NL89INGB0000513876 o.v.v. Jaarproject 4241.