Persoonlijk geloof

Wat geloof jij? Vrije Evangelischen staan voor een persoonlijk geloof. De uitspraak “Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser” bindt ons samen. Verder ontdekken we vanuit ons eigen levensverhaal wat God van ons verwacht en wat wij van God mogen verwachten. Daarbij spelen de onderstaande kernwoorden een belangrijke rol.

God

Waar kom je vandaan? Wat is het doel van het leven? Is er leven na de dood? Dit zijn de grote levensvragen. Veel mensen geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze gaan ervan uit dat er iets is, een hogere macht, een geesteswereld. Ons bestaan is niet toevallig. Wij geloven dat er een God is, die hemel en aarde gemaakt heeft. Bewust heeft Hij gekozen om de mens te creëren. Hij heeft een plan met de wereld. Hij heeft een bedoeling met jou en mij. Hij heeft jouw leven gewild.

Relatie

We geloven in een persoonlijke God. Een God die een relatie met ons wil hebben. Het is niet voor niets, dat we God Vader mogen noemen. Hij is Onze Vader, wij zijn Zijn kinderen. Helaas is deze relatie beschadigd door de gebrokenheid in de schepping. Zonde! Hoe wordt dit opgelost?

Jezus

Met het kerstfeest gedenken we dat God zélf naar de wereld in nood is gekomen. Als mens: Jezus Christus. Jezus zegt: wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus door Jezus te leren kennen, ontdekken we meer wie en vooral hoe God is. God is liefde. Jezus ziet mensen werkelijk staan. Hij veroordeelt onze misstappen niet. Bewogen geneest Hij zieken. Liefdevol spreekt Hij verslagen mensen moed in. En uit liefde geeft Jezus Zijn leven aan het kruis. Hij is daar verlosser! Verlosser van de zonde. Iedereen die in Hem gelooft zal voor altijd leven. De verbroken relatie tussen de Vader en Zijn kinderen is door Jezus helemaal hersteld!

Gemeente

 

Bijbel

Bidden

gevouwen handenBij een persoonlijke relatie hoort persoonlijk contact. Zo is het ook bij persoonlijk geloof. Spreken met God noemen we bidden. Eenvoudiger kunnen we het niet zeggen. In je gebed mag je alles delen met God. Ben je verdrietig, vertel het Hem en Hij kan je troosten. Ben je boos, Hij kan je vrede geven. Ben je vermoeid, Hij geeft rust en kracht. Ben je blij, deel Hem in je dankbaarheid. Alles wat jouw hart raakt, raakt het hart van de Vader.

Vrijheid