Regionale ontmoetingen

Predikanten, kerkenraden en gemeenten ontmoeten elkaar naast de landelijke Bondsvergaderingen ook in regionaal verband. Er zijn een vijftal regio’s:

  • regio Groningen
  • regio Friesland
  • regio Oost
  • regio West
  • regio Zuid

Geen berichten gevonden.