Van harte welkom

In het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Agenda jaarvergadering 2017

Op 4 november 2017 wordt te VEG Bussum de jaarvergadering  van de Bond gehouden.  Deze wordt vooraf gegaan door een dienst van schrift en tafel. De agenda is vastgesteld en ...
Verder Lezen

Lichtjes op Paasmorgen in Zwolle

In de VEG Zwolle is het al jaren de gewoonte om op Paasmorgen lichtjes te ontsteken aan de nieuwe Paaskaars. Een uitleg bij het ontstaan van die gewoonte bracht ons ...
Verder Lezen

Nieuws van P3W

Marijke Werimon-Bakker is sinds 1970 werkzaam bij P3W, nu als ‘buitengewoon uitgezonden medewerker’ van Kerk in Actie. Ze schrijft zo nu en dan rondzendbrieven. Ze geeft les, adviseert en ondersteunt ...
Verder Lezen

Kerkennacht: 23 – 25 juni 2017 Meer dan een dak…

In het weekend van de langste dag, van vrijdag 23 tot zondag 25 juni, zetten kerken van allerlei snit weer een avond of weekend lang hun deuren open. Bezoekers kunnen ...
Verder Lezen

Consulent te Leeuwarden

Dorette van Houten, predikant van de VEG Franeker  is per 9 maart jl. benoemd als consulent van de VEG Leeuwarden ...
Verder Lezen

Kerkproeverij

Doet u al mee? Kerkproeverij is geïnspireerd door een beweging in Engeland, 'Back-to-Church Sunday'. Mensen die niet (meer) naar de kerk gaan worden uitgenodigd om (weer) naar de kerk te ...
Verder Lezen

Religie als geluksfactor

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken heeft een tekst (bezinning nr. 54, 'Op weg naar geluk') geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van ...
Verder Lezen

Gebedsoproep voor Zuid-Soedan

Binnen MAF is er deze week een oproep gedaan voor gebed voor Zuid-Soedan. Aanleiding is de extreme nood in het land en de uitzichtloosheid waarin de inwoners leven. Ook met ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 23 februari jl.

Johannes 2, vers 1-10 wordt gelezen. Maria signaleert een tekort aan wijn, zij neemt actie, betrekt anderen en geeft blijk van vertrouwen in Jezus. In de Bond is er nu ...
Verder Lezen

SZD roept op tot hulp en gebed

De Samenwerkende Hulporganisaties kondigen een Nationale Actie af voor de slachtoffers van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. Maar liefst 20 miljoen mensen lijden in deze en omringende ...
Verder Lezen

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten