Van harte welkom

In het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Waarover spraken zij op 23 februari jl.

Johannes 2, vers 1-10 wordt gelezen. Maria signaleert een tekort aan wijn, zij neemt actie, betrekt anderen en geeft blijk van vertrouwen in Jezus. In de Bond is er nu ...
Verder Lezen

SZD roept op tot hulp en gebed

De Samenwerkende Hulporganisaties kondigen een Nationale Actie af voor de slachtoffers van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. Maar liefst 20 miljoen mensen lijden in deze en omringende ...
Verder Lezen

Paascollectefolder beschikbaar

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen:  'Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.' Handelingen ...
Verder Lezen

Vluchtelingen op Lesbos is het goede doel van Kampus

Sinds de start van de vluchtelingencrisis wordt de Griekse eilanden overspoeld met vluchtelingen uit alle hoeken van de wereld. Zo ook Lesbos, een eiland voor de kust van Turkije. Elly ...
Verder Lezen

Beschouwing Congregationalisme op 11 maart jl.

Op zaterdag 11 maart is de bondsgemeenschap bijeen te Bussum voor een nadere beschouwing rond Congregationalisme. De lezingen in de ochtend zijn boeiend. Theo Hettema gaat in op wat is ...
Verder Lezen

Tussentijdse verkiezing bestuursleden

De stemmen van de tussentijdse verkiezing voor een comitélid en een lid van het bestuur van St '76 zijn geteld. Er konden 61 stemmen uitgebracht worden en waarvan er 55 zijn uitgebracht ...
Verder Lezen

‘Opgestaan’, meditaties voor Pasen

De Raad van Kerken heeft een boek samengesteld met meditaties voor Pasen vanuit een breed scala van kerken en kerkgenootschappen. Op de website zijn allerlei gespreksvragen opgenomen, die het mogelijk maken meditaties ...
Verder Lezen

Gezellig samen doen met uw smartphone op de EBV!

Kom op 11 maart naar de Extra Bondsvergadering te Bussum om alles te horen en te vragen over Congregationalisme. We beginnen om 9.30 uur (vanaf 9.00 uur is er koffie). Na de opening zijn ...
Verder Lezen

Emeritaat verleend aan ds. Jan Delwig

De Vrije Evangelische Gemeente Oude Bildtzijl heeft met ingang van 1 januari jl. emeritaat verleend aan ds. H.J. (Jan) Delwig. Daarbij bedankt de gemeente hem voor de vele jaren waarin hij zich als ...
Verder Lezen

500 jaar Reformatie is het thema van het maartnummer van Ons Orgaan.

Een magazine waarbij Maarten Luther centraal staat. De professor in de Bijbelwetenschap, de idealist en de hemelbestormer die de kerk van toen uitdaagde. Hij verzette zich tegen de heersende gedachtengoed, ...
Verder Lezen

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten