Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

kerkgemeente

VEG Amsterdam en Nederlands Gereformeerden kerken samen

De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente in Amsterdam gaan samenwerken en samen kerken. Dat meldt het kerkelijke magazine Onderweg op haar website. De Nederlands Gereformeerde Kerk belegt ...
Read More
Israel

Verslag regio-bijeenkomst regio west

Wat hebben de Bond en Israël met elkaar? Die vraag stond centraal als onderwerp voor ons geloofsgesprek tijdens de regiobijeenkomst van 6 oktober. De gemeenten uit Utrecht en Noord-Holland hoorden ...
Read More
Ons Orgaan omslag 2015-10 klein

On Orgaan oktober

Bouwen met vertrouwen... Twee gemeenten presenteren zich in dit themanummer over Gemeenteopbouw. Zij vertellen hoe zij bezig zijn met hun toekomst. De kernwoorden die in de bijdragen klinken zijn 'droom en vertrouwen' ...
Read More
plaatje vergadering

Verslag kerkenradenconvent

Op 16 september heeft in Oude Pekela een kerkenradenconvent plaats gevonden met de VEG gemeenten van Oude Pekela, Winschoten en Veendam. Verslag Kerkenradenconvent Regio Groningen op 16-09-2015 te Winschoten Aanwezig waren delegaties van ...
Read More
evangelisch werkverband logo

Israëlconferentie op 31 oktober a.s.

Israël en de volken -   Gods weg (op)nieuw leren lezen Op 31 oktober, de dag van de Hervorming –  opnieuw een stellingname : het is tijd voor een nieuwe hervorming! ...
Read More
torahrollen klein

Israëlzondag 4 oktober a.s.

De steungroep voor Israël maakt u graag attent op de handreiking van de Protestantse Kerk bij de Israëlzondag, dit jaar op 4 oktober. Het thema is ‘Woorden van leven, bronnen van ...
Read More
fruittuin klein

Slotdag helpende Hand op 29 oktober a.s.

Heeft u donderdag 29 oktober al in uw agenda staan? Wilt u de slotdag van Helpende Hand niet missen? Dan kunt u zich nog aanmelden bij Hetty Bonthuis: T: 0525-680947 of ...
Read More
logo1027

Donatie uit het noodfonds SZD

Het bestuur van Stichting SZD heeft besloten om een bedrag ad € 10.000,- ter beschikking te stellen aan het Noodhulpfonds Vluchtelingen van Project 10 27. Graag zetten zij de donatie in ...
Read More
logo-Vrede

Bidden in de Vredesweek

Maandagmiddag in de Vredesweek: met z’n dertienen denken we na over de joodse wortels van het Onze Vader. Het thema van deze Vredesweek is: Vrede Verbindt. Juist omdat in deze ...
Read More
doopvont Goes

Doopvont van Amersfoort naar Goes

Toen de VEG Amersfoort zichzelf ophief heeft de VEG Goes het doopvont van de VEG Amersfoort overgenomen. Uiteindelijk is besloten alleen de doopschaal te gaan hergebruiken. De doopschaal is prachtig ...
Read More

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten