Van harte welkom

In het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

VEG Veendam

VEG Veendam heeft 25 oktober jl. de laatste dienst in het AE gebouw gehouden. Deze dienst kunt u nu terugluisteren klik hier ...
Verder Lezen

Raad van Kerken zendt vanaf 4 nov elke woensdagavond Woorden van Hoop en Troost uit

De Raad van Kerken zal vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers ...
Verder Lezen

Collecterooster 2020/21

Klik hier voor de aanbevolen collectes van het seizoen 2020/2021 Het gaat met name om doelen binnen de Bond. Dit betekent zeker niet dat andere doelen niet van belang zouden ...
Verder Lezen

Collecte binnenlands diaconaat I eind oktober 2020

COLLECTE BINNENLANDS DIACONAAT I eind oktober 2020 Eind oktober collecteren we in de gemeenten voor de SZD, met als doel binnenlands diaconaat. De basis van diaconaat ligt in de voortdurende ...
Verder Lezen

GRC: Wie zijn wij?

Inleiding Janneke Doornebal en Jonne Knevel zijn sinds februari begonnen als gemeente-regiecoach (GRC). Deze functie is door de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in het leven geroepen om de VEG gemeenten ...
Verder Lezen

Opschorten Bondsvergadering van 7 november

Opschorten Bondsvergadering 7 november Als comité keken we uit naar de ontmoetingen op de Bondsvergadering 7 nov a.s. Maar gezien de huidige toestand menen wij dat we als Bond onze ...
Verder Lezen

Armoede – en wat doet de kerk?

Op 3 oktober 2020 hebben we daarover nagedacht op de digitale Inspiratiedag van de SZD. Hoe kunnen we als gemeente juist in deze tijd iets betekenen voor mensen die de ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij ,,,,,,,,

Waarover spraken zij ...,,, Informatie uit de comité vergadering 16 september 2020 Opening De vergadering wordt geopend door Harm met het lezen van Habakuk 3: 17-19. De bijbel is soms ...
Verder Lezen

Contracten getekend, gemeente-regiocoaches kunnen aan het werk!

Op de voorjaarsvergadering van mei 2019 werden twee voorstellen aangenomen over het tijdelijk aantrekken van extra menskracht. Het ene voorstel betrof het aantrekken van een beleidsadviseur die het comité, bondsbureau, ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij op 16 juni ……?

Waarover spraken zij ...? Informatie uit de comitévergadering 16 juni 2020  Opening De vergadering wordt geopend met een impressie uit het boek van René van Loon ‘Lente in de kerk’ ...
Verder Lezen

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland aan de websiteredactie.