Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Poster en flyer KAMPUS 2016

Vanaf nu kunt u de Poster en Flyer van Kampus 2016 downloaden.   ...
Lees verder

Ons Orgaan wat later

Vanwege ziekte van enkele redactieleden en andere persoonlijke omstandigheden heeft de redactie moeten besluiten de 2e kwartaaluitgave van Ons Orgaan te verschuiven van juni naar juli. We gaan er van ...
Lees verder
OJEC logo

Conferentie 7 juni 2016 ‘Meten met twee Maten?’

Het OJEC – dialoogplatform voor Joden en christenen – organiseert op 7 juni 2016 een conferentie met als titel ‘Meten met twee Maten?’ Wordt antisemitisme anders benaderd dan christenvervolging? In ...
Lees verder
René de Reuver, de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ds. René de Reuver benoemd

Dr. René de Reuver (1959) is door de generale synode benoemd tot scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij start op 15 juni 2016 met ...
Lees verder
albanie

Zendelingen in Albanië

Vanuit Nunspeet kregen we het volgende bericht: Het zendelingen echtpaar Jairo en Francien Pijnacker Hordijk komen deze zomer met verlof. Zij zijn in de maand september bereid om op uitnodiging te ...
Lees verder
pinksteren 2016

Pinkstercollecte

Met Pinksteren gebeurde het! Het verhaal van de levende Heer werd doorverteld, mensen begrepen het en zo gingen ze het leven met die Heer en met elkaar delen. Het begon ...
Lees verder
2016 passie Burgum

Wat een Passie in Burgum!

Op zondag 20 maart 2016 hebben meer dan 2500 toeschouwers kunnen genieten van De Passie Burgum. Vanaf 17:00 uur werd op vier verschillende locaties in Burgum het ontroerende lijdensverhaal van ...
Lees verder
© Shamrock photopress nl

Ontmoeting in Oekraïne

Inmiddels is Janneke Doornebal al weer een week terug in Nederland. Maar haar hoofd is nog helemaal vol van de ontmoetingen in Oekraïne, de warmte, de blijdschap waarmee zij ontvangen ...
Lees verder
2016 belgische vlag halfstok

Bezoek Belgische Ambassade

Op 24 maart jl. was de voorzitter van de Bond samen met een afvaardiging bestaande uit christenen, waaronder de voorzitter van de Haagse Raad van Kerken, Joden, Moslims, Hindoes en ...
Lees verder
Vrouwenbond Goed nummer 1

Vrouwenontmoetingsdag VEG Goes

Verslag Vrouwen Ontmoetingsdag te Goes Na heel wat voorbereiding was het dan zo ver woensdag 16 maart Zeeuwse Vrouwen Ontmoetingsdag in de foyer van de Bethelkerk en er kwamen zo’n 50 ...
Lees verder

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten