Van harte welkom

bondvegIn het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Ons Orgaan omslag 2015-12klein

Ons Orgaan december 2015

Het thema van het decembernummer van Ons Orgaan is 'Bewaar de schat van vrede'. Vrede een thema bij uitstek in december, zeker gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld. Maar hoe ...
Read More
Kaars

In memoriam Hans Wagter en An Bruinsma

In 1965 vertrokken twee verpleegsters naar Suriname. Hans Wagter en An Bruinsma. Na een periode gewerkt te hebben in het ziekenhuis in Paramaribo kwam de vraag of beide wilden gaan ...
Read More

Het verschil maken?

De gelijkenis van de weduwe, Marcus 12 vanaf vers 41 wordt gelezen als opening van de comitévergadering van 16 november.  In eerste instantie lijkt het te gaan over het geven ...
Read More
logo gave

Gave publiceert manifest ‘Sta op voor vluchtelingen’

Bij de SZD kwam het volgende bericht binnen: Stichting Gave publiceert een manifest waarin christenen in Nederland opgeroepen worden om betrokken en gastvrij vluchtelingen te ontvangen.  “Met dit manifest willen we ...
Read More
Foto MPBR

Melkpakkenbotenrace tijdens Kampus 2016 ten bate van ‘Cycle for Hope’.

Tijdens Kampus 2016 wordt een Melkpakkenbotenrace gehouden ten bate van een goed doel. Melkpakken worden met folie en tape tot bouwstenen gemaakt voor een boot. Het goede doel van Kampus 2016 is ...
Read More

Jaarvergadering 2015

Geheel in de sfeer van het rustige en zachte najaar van 2015 vergaderen de aangesloten gemeenten op zaterdag 7 november in Bussum. De temperatuur is aangenaam! Dat neemt niet weg ...
Read More
Helpende Hand omslag voor

Nieuwe brochure

Op de slotdag van de Helpende Hand en op de zaterdag jl. gehouden bondsvergadering is door de SZD een brochure over het werk van de Helpende Hand aan de Bondsgemeenschap ...
Read More
VEG Amsterdam

Een dak voor VEG en NGK in Amsterdam

 Vorig jaar besloten wij een waardige afbouw, vanwege een steeds kleine wordende gemeente: 27-12-2015 zou onze laatste dienst zijn. In dat woord 'waardig' zit de ruimte die we wilden laten ...
Read More
Ons Orgaan omslag 2015-11 klein

Ons Orgaan van november

Gedachtenis is het thema van Ons Orgaan van november. Daarnaast leest u weer over het wel en wee in gemeenten. De SZD geeft tips over wat u kan doen voor ...
Read More
‘Zelf rijk genoeg in de hemel, heeft Hallet bij zijn overlijden al het andere geschonken aan zijn vrienden, de armen en de muzen.’

Portret Anthony Hallet (Museum de Lakenhal, Leiden)

Die arme drommels met hun geldgebrek

Vanuit het Seminarium werken Ed van den Berg en Leo Mietus mee met een artikel over Fonds Nuis aan een themanummer van het Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis over de betekenis van theologische ...
Read More

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland aan de websiteredactie.

Reacties gesloten