Straal!

Straal! Is een bezinningsdag over aantrekkelijk gemeente-zijn. Zij biedt materiaal voor een kerkenraad die ‘een dagje de hei op’ gaat om na te denken over de missionaire identiteit van de gemeente, of te wel: wat is onze uitstraling als gemeente? Waarin maken we het verschil voor inwoners van ons dorp, onze stad of regio?

Behalve kerkenraadsleden kunnen aan zo’n bezinningsdag andere vrijwilligers meedoen, bijvoorbeeld leidinggevenden uit jeugdwerk en andere commissies. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Het materiaal voor de bezinningsdag bestaat uit vijf blokken en een lunchactiviteit. De blokken zijn naar wens langer of korter te maken. Het is ook mogelijk om een blok te gebruiken als onderdeel van een kerkenraadsvergadering en dan vijf vergaderingen een inhoudelijke bezinning te hebben op de uitstraling van de gemeente.

Deze handleiding is zelfstandig te gebruiken, wanneer een of twee van de deelnemers het voorbereiden. Uit ervaring blijkt het echter wenselijk te zijn om de dag door een externe begeleider te laten organiseren. Dan kan iedereen volop inhoudelijk meedoen. Hiervoor kun je terecht bij het Bondsbureau. Het materiaal voor deze bezinningsdag is gemaakt door de projectgroep Identiteit van de Bond VEG.

Wilt u meer weten? Of begeleiding aanvragen? Mail dan naar info@bondveg.nl