Veilige Gemeente

Sociale veiligheid is inmiddels ook in de gemeente een actueel thema. In de omgang met elkaar moet je je veilig kunnen voelen, zonder dat iemand ongewenst aan je zit, tegen je schreeuwt, roddelt of discriminerende opmerkingen maakt. Wanneer je met veiligheid aan de slag gaat stuit je op allerlei vragen: Hoe organiseer ik veiligheid in de kerk? Wat is en doet een vertrouwenspersoon? Hoe regel ik een VOG (of wat is dat überhaupt)? 

En als de vragen je nog niet overweldigen, dan zijn dat de reacties vanuit de gemeente wel:
‘Daar hoeven we ons toch niet mee bezig te houden?’
‘Waarom moet ik een VOG aanvragen, vertrouw je mij niet?’
‘Het is toch vanzelfsprekend dat we elkaars grenzen respecteren, dat hoeven we toch niet vast te leggen?’

Zomaar wat voorbeelden van reacties die wij regelmatig horen en die het uitdagend kunnen maken om met veiligheid in de gemeente aan de slag te gaan. Het is goed om te weten dat je niet alleen bent en dit ook niet alleen hoeft aan te gaan. Op verschillende manieren is er ondersteuning mogelijk:

Aandachtsveld Toerusting en Vorming
Als aandachtsveld organiseren we jaarlijks online informatiebijeenkomsten over het organiseren van veiligheid binnen de gemeenten. Ook staan wij voor gemeenten klaar om mee te denken en ondersteuning te bieden bij veiligheid in de gemeente.

Veilige Kerk ( https://www.veiligekerk.nl/)
Veilige Kerk helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Op hun website is veel informatie te vinden. Zoals bijvoorbeeld het stappenplan om veiligheid in de gemeente te organiseren.

SMPR (https://smpr.nl/)
Als Bond van Vrije Evangelische gemeenten zijn we aangesloten bij SMPR (Meldpunt Sexueel Misbruik in Pastorale Relaties). SMPR is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie hebben ervaren, en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn. Het meldpunt komt op voor benadeelden en biedt professionele begeleiding of verwijst door. Dit geldt ook voor gemeenten waarin misbruik gebeurt, heeft plaatsgevonden of die er mee in relatie staan.

Regelgeving in de Bond VEG
Hieronder vind je links met de regelgeving binnen de Bond VEG:

De regelgeving in het Vademecum:

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!
jknevel@bondveg.nl