Aandachtsveld Toerusting en Vorming

Onze gemeenten zijn een kleurrijk palet. Er is blijvend veel behoefte aan toerusting en vorming bij gemeenten en collega’s. Mooi als we juist elkaar hierin tot hand en voet kunnen zijn. Dit is ook nodig, want we hoeven ook niet alles alleen te kunnen. 

Het aandachtsveld Toerusting en Vorming probeert aan te sluiten bij de behoefte die binnen de Bond en de plaatselijke gemeenten is. Om vervolgens te kijken hoe we daarin kunnen voorzien. Dit doen we door bijvoorbeeld online Webinars te organiseren rondom een thema, materiaal te ontwikkelen en landelijk cursussen aan te bieden. We maken hierbij graag gebruik van de expertise die er binnen onze eigen VEGemeenten zit, maar ook van daarbuiten.

Het aandachtsveld wordt vormgegeven door:

Sjoerd van der Velde
Theo Hettema
Jonne Knevel

Contact leggen met het aandachtsveld?
Mail naar: info@bondveg.nl