Identiteit

De Vrije Evangelische Gemeenten kenmerken zich door de volgende vijf punten, die als vingers van één hand bij elkaar horen.

1. Vrij & verbonden!

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk. Je eigen directe omgeving is de eerst aangewezen plek om je in te zetten voor Gods Koninkrijk. Maar we hebben afgesproken dat we een aantal dingen samen doen, want zonder de ander zijn we niet compleet. We leren van elkaar, we doen dingen samen: zaken als zending en diaconaat, de kerkelijke opleiding, toerusting en de zorg voor voorgangers. Want we zijn wel op onszelf, maar we doen het niet in ons eentje.

2. Gemeenten van gelovigen

We hechten aan een persoonlijk geloof en toewijding aan God. De gemeente is bedoeld als een gemeenschap die bemoedigt en ondersteunt [in persoonlijke geloofskeuze en geloofsverantwoordelijkheid]. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo dragen we bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

3. Zendingsgemeente

Zending is geen taak van de gemeente, het is haar wezen.

4. Actueel geloven

In de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten focussen we niet op vaste, traditionele geloofsbelijdenissen. God leidt ons door de Geest telkens opnieuw tot nieuwe vormen van belijden. De Bijbel daagt ons uit om iedere dag opnieuw te bedenken wat ons geloof betekent.

5. Samen kerk

Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig. De wereld is te groot om de grote opdracht van Jezus alleen uit te voeren. We zoeken dus samenwerking met andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties.

Meer weten over het ontstaan en de identiteit van de Vrije Evangelische Gemeenten?
Lees een samenvatting van onze Beginselen of mail naar info@bondveg.nl