Aandachtsveld Identiteit

Om als gemeente te weten wie je bent, is het belangrijk om je ontstaansgeschiedenis te kennen, je unieke plek tussen andere unieke kerken en daarin je kracht en je zwakheden te onderkennen. Dat stelt een geloofsgemeenschap in staat om van betekenis en toegevoegde waarde te zijn. Dat gaat allereerst op voor iedere lokale VEG, maar in het verlengde geldt dat ook voor de Bond van VEG.

Als aandachtsveld Identiteit zetten wij ons in om onze identiteit te herontdekken en te vertalen naar vandaag.

Ook vinden we het belangrijk om de Identiteit van de Bond onder de aandacht te brengen en gemeenten te helpen ontdekken hoe zij zich plaatselijk daartoe verhouden. Zo hebben we de methode Straal ontworpen om gemeenten daarbij te helpen en ondersteunen en hebben we de vijf vingers, die voortkomen uit de Beginselen (1881-1885) en onze identiteit samenvatten, vertaald.

Het aandachtsveld wordt vormgegeven door:

Sjaak Weststrate
Theo Hettema
Jonne Knevel

Contact leggen met het aandachtsveld?
Mail naar info@bondveg.nl