Commissie financiën en organisatie

De Commissie doet voorstellen m.b.t. het financieel beleid en beheert de financiën van de Bond (inclusief fonds Nuis), coördineert financiële zaken binnen de Bond en verricht taken als werkgever voor personeel dat in dienst van de Bond is. Deze commissie is het eerste aanspreekpunt voor de Stichting RP.

Er bestaat een strikte scheiding tussen de penningmeester in het Comité en de (financieel) administrateur.

Werkgroepen:

  • Vademecum
  • Archiefbeheer
  • Nuis