Stichting 1976

De Stichting heeft tot taak in materiële en immateriële zin bij te dragen aan een functionele instandhouding van de gemeenten.

Zij geeft aan de taak in materiële zin in uitvoering door:

 • het verstrekken van salarissubsidie t.b.v. predikanten, gemeentelijk werkers en stagiaires
 • overige financiële ondersteuning

Zij geeft aan de taak  immateriële zin uitvoering door:

 • het verstrekken van informatie, voorlichting en ondersteuning t.b.v. de administratie en het beheer van de gemeentelijke huishouding.

Publicaties vanuit stichting 1976

 1. aanvraagformulier-subsidie 
 2. OZB
 3. Verzekeringen
 4. Zorg voor kerkelijke medewerkers
 5. Auteur- en Licentierechten
 6. Wet Bescherming Persoonsgegevens
 7. Gezamenlijk inkopen van Energie
 8. Checklist voor de kascontrolecommissie
 9. Akoestiek en verstaanbaarheid nieuw
 10. Brandveiligheid en Ontruiming kerkgebouw
 11. Bezinning rondom beleid vergroot verbondenheid
 12. Inschrijven Kamer van Koophandel
 13. Teruggave-Ecotaks herzien 01-03-2017
 14. Bestuurdersaansprakelijkheid
 15. Vrijwilligersvergoeding aftrekken
 16. Versta je de dominee
 17. Waarschuwing advertentiefraude
 18. Als de kerkdeur direct open moet
 19. foto voor presentatie
 20. Gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling
 21. Installeren energiezuinige verlichting
 22. Anbi regeling
 23. Fraude in de kerk
 24. Notitie Kerk en Veiligheid
 25. Noodzakelijkheid van een BHV-er
 26. Kan een kerk bij aanschaf van zonnepanelen BTW terugvragen 
 27. Verklaring omtrent gedrag 
 28. Leenrecht betalen voor uitlenen boeken
 29. Kerkelijk Archiefbeheer

Reacties gesloten