Brochurereeks

Tenzij anders vermeld zijn de brochures geniet. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De brochures kunnen worden besteld bij het bondsbureau.

Brochurereeks nr. 7

Tot uw dienst
Bert Louwerse
Enige verkenningen over een ambtsopvatting in (congregationalistische) Vrije Evangelische Gemeenten.
Prijs € 1,15

Brochurereeks nr. 13

We kunnen elkaar niet missen / Kunnen we elkaar niet missen?
Verhalen uit de extra bondsvergadering, gehouden op 16 juni 2002 te Utrecht.
Eindredactie: Bert Louwerse.
Prijs € 1,85

Brochurereeks nr. 16

Over doop in Vrije Evangelische Gemeenten. Een theologische bijdrage voor de Extra Bondsvergadering op 29 maart 2003.
Teksten: Leo Mietus. Prijs € 2,50

Brochurereeks nr. 17

Totdat Hij komt. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland van 1933 – 1942. Bert Louwerse, 2003.
Paperback, Prijs € 12,50

Brochurereeks nr. 22

Een levende gemeenschap. Kenmerken van Vrije Evangelische Gemeenten. In vijf thema’s wordt kort uiteengezet wat wezenskenmerken van de bij de Bond aangesloten gemeenten zijn, daarnaast een herziene versie van ‘Een vader en een moeder’ en gespreksmateriaal voor groepen.
Prijs € 2,50

Brochurereeks nr. 23

Als ze kloppen, open niet. Een toekomstperspectief voor de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland? Een balans na dertig jaar van de algemeen secretaris, Bert Louwerse uitgesproken tijdens de Extra Bondsvergadering van 18 maart 2006 en reacties van Dick Durieux en Wies Houweling.
Prijs € 2,00.

Brochurereeks nr. 24

Jan de Liefde, een verhaal over de vrijheid van een christenmens,
Luut van Kooten.
Prijs  € 2,50

Brochurereeks nr. 25

De jarige Bond terug in de Zendingskerk.
Feestrede uitgesproken door Bert Berkhof, tijdens de jaarvergadering van de 125-jarige Bond en de tekst van het meditatieve moment op het Zendingskerkhof
geschreven en samengesteld door Leo Mietus.
Prijs € 1,50

Brochurereeks nr. 28

Gunning en Kuyper in 1878.
Een brochure waarin inzicht gegeven wordt in de achtergronden van het theologische conflict tussen J.H. Gunning en A. Kuyper over het karakter en de uitleg van de Bijbelse geboorteverhalen. In essentie nog altijd actueel!
Paperback Prijs € 7,00

Brochurereeks 29

Dopen
Redactie: Bert Louwerse
Een verslag van een Extra Bondsvergasdering maart 2009, met o.a. de inleidingen van
Dr. T.L. Hettema en Dr. L. Mietus.
Prijs € 2,50

Brochurereeks 30

Israël Opnieuw
Bijbelstudie en liturgische suggesties voor gespreksgroepen, catechese en Israëlzondag. Redactie: Dineke Spee en Gerard van de Wetering. Aangeboden door de Steungroep Dienst aan Israël.
Vanaf heden na te bestellen.
Prijs € 3,00

Brochurereeks 31

Een moeder en een vader en hoe het met de kinderen verder is gegaan. Een geheel vernieuwde uitgave van “een moeder en een vader” (eerste uitgave 1995) over het ontstaan, de ontwikkeling en het karakter van de Bond. Inclusief de tekst van de beginselen van 1885-1889.
Auteur: Leo Mietus.
Prijs € 2.50

Brochurereeks 32

Gedreven mensen.
Wat bezielt mensen om te pleiten voor een gedegen academische, theologische opleiding en wat staat daarbij op het spel?
Auteurs: Theo Hettema, Lo Mietus en Jürgen van Oorschot.
Prijs € 3.00

Brochurereeks 33

Homoseksualiteit
Verslag van een extra Bondsvergadering op 6 maart 2010
met o.a. inleidingen van ds. K. Kruithof en ds. J. Brederveld.
Prijs € 2,50

Brochurereeks 34

Op mijn puinhoop
Teksten naar aanleiding van het boek Job door Bert Louwerse. Job blijft een spannende figuur. Zijn levensverhaal en de vragen die naar aanleiding daarvan gesteld worden, zijn als een spiegel, ook voor de hedendaagse mens. De teksten zijn geschreven vanuit de wens dat ze mensen helpen bij het omgaan met hun vragen en hun pijn als het kwaad goede mensen treft.
Prijs € 2,50

Brochurereeks 36

Onze Beginselen ingeleid en bijeengebracht door Leo Mietus.
In deze uitgave zijn alle versies van de beginselen en statuten van de vroege Bond
opgenomen en is een volledige transcriptie te vinden van het verslag van zijn oprichtingsvergadering. Deze teksten worden voorafgegaan door historische inleidingen. Verkrijgbaar bij het Seminarium.
Paperback Prijs € 10,00

Brochurereeks 38

Gemeenten met kleur, een beschrijving van de bij de Bond aangesloten gemeenten. (01.01.2013)
Paperback Prijs € 7,50

Brochurereeks 39

Volk van God, Ontwikkelingen in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in zijn verhouding tot Israël in de periode van 1933 – 2011, door Petra A. Smit, bewerkt door Dineke Spee.
Prijs € 3,00

Brochurereeks 41

Pennenvruchten, bijdragen voor geloofsontmoeting in Vrije Evangelische Gemeenten, door
Theo L. Hettema en Leo Mietus.
Paperback Prijs € 7,00 en bij afname van 5 exemplaren of meer € 5,00. Lees hier vast de eerste pagina’s.

Brochurereeks 42

De liefde zal nooit vergaan, schets van zeventig jaar Helpende Hand, door  Leo Mietus.
Gratis

Brochurereeks 43

De Bijbel besproken, bezinning en gesprek over enkele Bijbelse onderwerpen, door Riemer Roukema. Ingeleid en van gespreksvragen voorzien door Leo Mietus. Lees hier vast de eerste pagina’s.
Prijs € 8,00 en bij afname van 5 exemplaren of meer € 6,00.

Brochurereeks 44

Catalogus van de Bibliotheekcollectie van het seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Samengesteld door Leo Mietus.
Door het Seminarium beschikbaar gesteld aan de beroepsgroep en gemeenten van de Bond en verder in te zien via de Bondswebsite.

Er zijn ook lijsten van Vrije Evangelische collecties in privébezit.

Brochurereeks 45

De kern van onze hoop, over de actualiteit van de christelijke eschatologie, door John E. Phelan Jr. en vertaald en ingeleid door Leo Mietus.
Prijs € 24,00. Lees hier vast de eerste pagina’s.

Brochurereeks 46

STRAAL! Een bezinningsdag over aantrekkelijk gemeente-zijn.
Gratis

Brochurereeks 47

Morgen praten we verder… gespreksvragen bij de Bondfilm ‘In Christus één?’
Gratis