Commissie predikanten en gemeentelijk werkers

De Commissie houdt zich namens het comité bezig met alle zaken aangaande predikanten en gemeentelijk werkers. Te denken valt aan het proces rond beroepbaarstelling, erkenning als gemeentelijk werker, aanvragen en toekennen van preekconsent. Er is vanuit deze commissie samenwerking met Seminarium en de Stichting RP, zeker indien er maatwerk nodig is.

In de Commissie zit ten minste één bondspredikant.

Werkgroepen:

  • preekconsent
  • geschiktheidscommissie PThU