Aandachtsveld Communicatie

Kort en bondig, pakkend en volledig. Daar richten we ons op. Er is veel wat gecommuniceerd wordt in onze wereld, ook binnen onze Bond. Dat vraagt om keuzes. Wat geef je wel door en wat niet? Welke vorm is aansprekend? Hoe voorkom je dat het teveel wordt, terwijl je ook volledig wilt zijn?

Het aandachtsveld communicatie richt zich op alle PR dat vanuit het Bondsbureau gevoerd wordt. Te denken valt aan de website, onze Nieuwsbrief Oogsten, het logo etc… We zijn kritisch op wat we inhoudelijk publiceren maar ook op de stijl en de lay-out waarin we dat doen. We vinden het belangrijk dat het overzichtelijk en aansprekend is en tegelijkertijd ook inhoudelijk relevant voor onze VEGemeenten.

Het aandachtsveld wordt vormgegeven door:
Tim Schakel
Fransciska Sein
Jonne Knevel

Contact opnemen met het aandachtsveld? 
Mail naar: info@bondveg.nl