Aandachtsvelden

Naar aanleiding van een beleidsonderzoek dat in 2019-2021 heeft plaatsgevonden, is er besloten om in de toekomst te gaan werken met verschillende aandachtsvelden. Elk comitélid draagt verantwoordelijkheid voor één van zo’n aandachtsveld en geeft er samen met betrokken stafleden vorm aan. Aan elk aandachtsveld zijn ook weer deelorganisaties, werkgroepen en commissies verbonden.