Zendingsprojecten

De SZD geeft namens de gemeenten die lid zijn van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland gestalte aan het missionair-diaconale werk door het uitzenden van mensen en het ondersteunen van projecten.

Uitgangspunten

Als het lokaal gedaan kan worden, moet het lokaal! Als dat niet het geval is (omdat er geen of te weinig middelen en/of mensen ginds zijn om het werk te kunnen doen) geldt het volgende:

  • Het ondersteunen van een project kan geschieden als partners (kerken of (christelijke) organisaties) vragen om steun voor een bepaald project waar zij zelf de middelen niet voor hebben of waar zij onvoldoende middelen voor hebben.
  • Het project/de uitzending moet eraan bijdragen dat gemeenten bij het werk van zending en diaconaat betrokken raken, dat we leren van elkaar en de relatie met partners onderhouden.
  • De uitzending/het project moet geen incidenteel karakter hebben, maar een structurele bijdrage leveren die gericht is op onafhankelijkheid.

Onze projecten & werkers