Van harte welkom

In het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

VEJO tegen VEJO online 2020

Vorig jaar zaterdag 27 juni is er door het Kampus Commissie een online VEJO tegen VEJO georganiseerd. Vanwege Corona kon het Kampus weekend zelf niet door gaan, maar we vonden ...
Verder Lezen

Ons Orgaan

Rectificatie berichtgeving Ons Orgaan Het jaar 2021 begon bijzonder voor de Bondsgemeenschap, omdat ds. Jikky de Jong – Buursma, predikant in VEG Beverwijk en VEG Wormerveer, de dienst leidde die ...
Verder Lezen

‘PETRUS IN HET LAND’

'Petrus in het land' portretteert kerken als vindplaats van geloof, hoop en liefde Zaterdag 20 februari is de eerste uitzending van het nieuwe tv-programma 'Petrus in het land'. ‘Petrus in ...
Verder Lezen

ONS ORGAAN MAART 2021

Het Ons Orgaan van maart is een special over Jodendom Een magazine over Kerk en Israël. Met verhalen over het leven na de oorlog. Hoe is het om als Joods ...
Verder Lezen

Studiedagen voor kerkleiders

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor ...
Verder Lezen

Collecte zending, diaconaat wereldwijd

I Johannes 3: 16-18 “Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders ...
Verder Lezen

40-jarig ambtsjubileum ds. J.M. Weststrate

40-jarig ambtsjubileum ds. J.M. Weststrate op 31 januari Op zondag 31 januari 2021 is stil gestaan bij het 40-jarig ambtsjubileum van ds. J.M. Weststrate. Als jonge predikant van 26 jaar ...
Verder Lezen

OVER DE MAAND VAN DE BIJBEL

OVER DE MAAND VAN DE BIJBEL 24 januari t/m 21 februari 2021 De Bijbel – het meest verkochte boek ter wereld – is al eeuwenlang een onophoudelijke en onvoorstelbaar rijke ...
Verder Lezen

Werkgeversverklaring

Gevolgen avondklok Inmiddels heeft het kabinet besloten om de avondklok in te gaan voeren. Daarmee wil het kabinet het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegengaan en  besmettingen afremmen ...
Verder Lezen

Jeugd en jonge gezinnen: ‘Hoe hou je ze betrokken?’

Afgelopen dinsdag 1 dec 2020 werd de online workshop: jeugd en jonge gezinnen: ‘Hoe houden we ze betrokken?!’ gehouden. De workshop was gebaseerd op een methode uit het waarderend onderzoeken namelijk; ...
Verder Lezen

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland aan de websiteredactie.