Dit zijn wij!

In het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder. In de loop der jaren is het logo met de tijd mee veranderd, maar de basiselementen zijn gebleven!

Vrij & verbonden!

Als plaatselijke gemeenten zijn we zelfstandig, autonoom. Maar als gemeenten bij elkaar leren we van elkaar, we doen als gemeenten in de Bond VEG dingen samen: zaken als zending en diaconaat, scholing, toerusting en de zorg voor voorgangers. Want we zijn wel op onszelf, maar we doen het niet in ons eentje.

Gemeente van gelovigen

We hechten aan een persoonlijk geloof en toewijding aan God. De gemeente is bedoeld als een gemeenschap die bemoedigt en ondersteunt in persoonlijke geloofskeuze en geloofsverantwoordelijkheid. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo dragen we bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Zendingsgemeente

Zending is geen taak van de gemeente, het is haar wezen.

Actueel geloven

In de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten focussen we niet op vaste, traditionele geloofsbelijdenissen. God leidt ons door de Geest telkens opnieuw tot nieuwe vormen van belijden. De Bijbel daagt ons uit om iedere dag opnieuw te bedenken wat ons geloof betekent.

Samen kerk

Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig. De wereld is te groot om de grote opdracht van Jezus alleen uit te voeren. We zoeken dus samenwerking met andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties.

Agenda


Datum Evenement
02-11-2024 Najaarsvergadering

 

Nieuws uitgelicht

OVERDRACHT ARCHIEF SEMINARIUM

Na de zomer van 2023 begon schrijver en historicus dr. Peter Bak aan het ordenen van het Seminariumarchief. Zijn huis in Sint Pancras stond vol met dozen en archiefstukken. Het ...

Artikel over Boek J. Reiling

Toen ik in Utrecht studeerde, was Jannes Reiling hoogleraar Nieuwe Testament. Hij was ook rector van het baptistenseminarium, maar dat stelde hij niet op de voorgrond. Hij voelde zich thuis ...

Materiaal startzondag: Vrij en Verbonden!

De komende jaren willen we als Bond gaan werken met jaarthema's. Te beginnen met elke keer één van de vijf vingers. De vijf vingers vatten samen waar we als Bond ...

Cursusdag Veilige Gemeente

Afgelopen jaren hebben we meerdere keren webinars georganiseerd en met vertrouwenspersonen online gesproken over het thema Veilig gemeente-zijn.  Veilige gemeente zijn gaat verder dan seksueel misbruik, het gaat ook over machtsmisbruik, ...

NIEUWS UIT OEGANDA

Kajjansi, mei 2024 Beste allemaal, Wat een verschillen zijn er toch wat het weer betreft he? Alleen al hier in Afrika lijkt alles zo in de war. Terwijl we hier ...

Wat is er gebeurd in de VEG?

Leuk om van elkaar te lezen wat er in de plaatselijke VEG gebeurd is het afgelopen jaar... Klik hier om de jaarverslagen te lezen ...

Een vleugje Weteringkerk en Samosirzending in Amsterdam

Een korte terugblik op de boekpresentatie van Een onbetaalbare collectie vindt u hier. Het boek krijgt van diverse kanten een positieve ontvangst: Het boek kost 30 euro excl. verzendkosten. Heb ...

Een cadeau voor de Vrije Evangelische Gemeenten

Tjerk de Reus schreef in het Friesch Dagblad een artikel over het nieuwe boek van Leo Mietus Een onbetaalbare collectie. Voor de website van de Bond maakte hij een uitgebreidere ...

EEN ONBETAALBARE COLLECTIE

Koloniale achtergronden en geschiedenis van het Bataks Museum van zendeling Friedrich Eigenbrod in de Weteringkerk te Amsterdam (1923-1958) EEN NIEUW BOEK In de geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeenten neemt ...

Nieuwsbrief Oogsten maart-april

De 2de nieuwsbrief Oogsten is uit! We wensen jullie veel leesplezier toe! En… geef de nieuwsbrief Oogsten gerust door! Klik hier om de nieuwsbrief te lezen! ...