Van harte welkom

In het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Op jezelf, niet in je eentje

Vrije Evangelische Gemeenten hechten waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

Als je lid wordt, is het ook jouw gemeente

De gemeente is bedoeld als gemeenschap die je daarin bemoedigt en ondersteunt. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo draag je bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Iedereen is evenveel waard

God roept ieder mens op om het geloof om te zetten in dagelijks handelen. Daarbij is iedereen even belangrijk: we gaan uit van het algemeen priesterschap van gelovigen.

Iedere dag opnieuw bedenken wat je geloof betekent

God leidt ons door de Geest telkens weer tot nieuwe vormen van belijden. De bijbel daagt je uit iedere dag opnieuw te bedenken wat je geloof betekent.

Kerk zijn doe je samen

Op heel veel plaatsen in de wereld zijn geloofsgemeenschappen en kerken bezig om het evangelie zichtbaar te maken. Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig.

Het laatste Vrije Evangelische nieuws eerst

Bemoedigingswoord

Om te leren moet je altijd even terugkijken. Wat is er allemaal gebeurd? Het jaar 2020 was een turbulent jaar juist door de gedwongen rust. Rust door de lock-down, vreselijk, ...
Verder Lezen

Week van Gebed ‘Blijf in mijn liefde’

Blijf in mijn liefde #blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 ...
Verder Lezen

Film ‘Als je iets over God wilt zeggen’

Dorette van Houten in gesprek met Martin Nijkamp, bij zijn 90ste verjaardag; theoloog in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Bekijk hier de film. Film en regie: Linda Zwart Projectcoördinatie: ...
Verder Lezen

‘Wij lopen vooruit’

Ik ben een dankbaar mens 'Ik ben een dankbaar mens' Met deze woorden reageerde ds. Martin Nijkamp op de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Wij lopen vooruit’ ...
Verder Lezen

Dienst 1 januari 2021

In veel van onze gemeenten is op 1 januari geen  (live) kerkdienst. De EO heeft opnames gemaakt met Ds Jikky de Jong-Buursma (VEG Wormerveer en Beverwijk), in het kerkje van ...
Verder Lezen

Kerst bemoediging

Er was heel wat aan de hand in de tijd dat Jezus geboren werd. Europa was in de greep van het Romeinse keizerrijk. Hij had er zijn handen vol aan, ...
Verder Lezen

Kerstboodschap Minister Grapperhaus

In deze kerstboodschap doet Minister Grapperhaus een dringend beroep op gemeenten om de diensten zoveel mogelijk digitaal te houden. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor de gemeenten die dit ...
Verder Lezen

Vlog: inpak-dag kerstattentie

Video inpak dag kerstattentie Op woensdag 25 november zijn we met vrijwilligers vanuit verschillende VEG gemeenten (VEG Heerde, VEG Kampen, VEG Bennekom, VEG Rotterdam, VEG Burgum en VEG Beverwijk) samen ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij…

Waarover spraken zij.... Informatie uit de comitévergadering 11 november 2020 Opening Harm opent de vergadering met het lezen van Psalm 23 en geeft een toelichting aan de hand van een ...
Verder Lezen

Waarover spraken zij …….

Waarover spraken zij.... Informatie uit de comité vergadering 16 september 2020 Opening De vergadering wordt geopend door Harm met het lezen van Habakuk 3: 17-19. De bijbel is soms een ...
Verder Lezen

Meer nieuws

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt. Bekijk hier al het nieuws. Of meld je nieuwsbericht van een Vrije Evangelische Gemeente of vanuit de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland aan de websiteredactie.