Dit zijn wij!

In het midden van de negentiende eeuw ontstaan Vrije Evangelische Gemeenten. Daarbij spelen een aantal factoren een rol: men wilde meer aandacht geven aan zending, zich verzetten tegen de overheidsbemoeienis met de kerk en men zocht een eigen weg in de destijds heersende vrijzinnige theologie. In 1881 verenigen vijf gemeenten zich in een Bond. Zij kiezen een logo en verwerken er de ICHTUS-belijdenis in: Jezus Christus, Zoon van God, Redder. In de loop der jaren is het logo met de tijd mee veranderd, maar de basiselementen zijn gebleven!

Vrij & verbonden!

Als plaatselijke gemeenten zijn we zelfstandig, autonoom. Maar als gemeenten bij elkaar leren we van elkaar, we doen als gemeenten in de Bond VEG dingen samen: zaken als zending en diaconaat, scholing, toerusting en de zorg voor voorgangers. Want we zijn wel op onszelf, maar we doen het niet in ons eentje.

Gemeente van gelovigen

We hechten aan een persoonlijk geloof en toewijding aan God. De gemeente is bedoeld als een gemeenschap die bemoedigt en ondersteunt in persoonlijke geloofskeuze en geloofsverantwoordelijkheid. Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo dragen we bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

Zendingsgemeente

Zending is geen taak van de gemeente, het is haar wezen.

Actueel geloven

In de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten focussen we niet op vaste, traditionele geloofsbelijdenissen. God leidt ons door de Geest telkens opnieuw tot nieuwe vormen van belijden. De Bijbel daagt ons uit om iedere dag opnieuw te bedenken wat ons geloof betekent.

Samen kerk

Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig. De wereld is te groot om de grote opdracht van Jezus alleen uit te voeren. We zoeken dus samenwerking met andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties.

Agenda


Datum Evenement
10-04-2024 Predikanten vergadering
20-04-2024 Inspiratie en ontmoetingsdag
07-06-2024 Kampus!
29-05-2024 Emeriti dag

Nieuws uitgelicht

Nieuwsbrief oogsten jan-febr

De 1ste nieuwsbrief Oogsten van het nieuwe jaar is weer uit. We wensen jullie veel leesplezier toe! En… geef de nieuwsbrief Oogsten gerust door! Klik hier om de nieuwsbrief te lezen! ...

Nieuwsbrief Oogsten nov-dec

De 6de nieuwsbrief Oogsten, de laatste van dit jaar, is een goed gevuld nummer geworden! We wensen jullie veel leesplezier toe! En… geef de nieuwsbrief Oogsten gerust door! Klik hier om de ...

Doen wat je niet durft?!

Elk voorjaar wordt er een Inspiratie en ontmoetingsdag georganiseerd. Dit is een landelijk evenement waarin ontmoeting en inspiratie centraal staan. Iedereen is welkom! Gemeenteleden, kerkenraadsleden, ouders, grootouders, jongeren en kinderen ...