Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling

Als haar belangrijkste taken ziet de stichting het regelen en onderhouden van een rechtspositie-regeling voor predikanten en gemeentelijk werkers, een uitkeringsregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid van predikanten en een aan het bondsbureau verbonden intermediairfunctie tussen de bondsgemeenschap en PfZW. U kunt hierbij denken aan:

 • Arbeidsovereenkomsten van predikanten en gemeentelijk werkers
 • Vaststellen salarisschalen voor predikanten en gemeentelijk werkers
 • Arbeidsongeschiktheid van predikanten (niet van gemeentelijk werkers)
 • Intermediair functie tussen de Vrije Evangelische gemeente en pensioenfonds PGGM
 • Pensioenverzekering (PfZW) voor predikanten en gemeentelijk werkers
 • Rechtspositieregelingen voor predikanten en gemeentelijk werkers
 • Tegemoetkoming premie zorgverzekering voor predikanten

Zie voor alle regelingen de eigen website van de stichting. U vindt er een overzicht met veel gestelde vragen en u kunt er vragen stellen middels een contactformulier.

De Stichting Rechtspositie en Pensioenregeling richt zich dus op onderwerpen die betrekking hebben op de rechtspositie van personen.

 

Als uw vraag meer betrekking heeft op de organisatie van de plaatselijke gemeente, kijkt u dan vooral bij de Stichting 1976 op de bondssite, voor onderwerpen over:

 • aansprakelijkheidsverzekering en andere verzekeringen voor de gemeente
 • financiële ondersteuning van projecten in de gemeente
 • ondersteuning beheer gemeentelijke huishouding
 • salarissubsidie aan een gemeente
 • subsidie bondsactiviteiten
 • informatie en voorlichting over verschillende onderwerpen via brochures en folders