Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling

Als haar belangrijkste taken ziet de stichting het regelen en onderhouden van een rechtspositie-regeling voor predikanten en gemeentelijk werkers, een uitkeringsregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid van predikanten en een aan het bondsbureau verbonden intermediairfunctie tussen de bondsgemeenschap en PfZW. U kunt hierbij denken aan:

  • Arbeidsovereenkomsten van predikanten en gemeentelijk werkers
  • Vaststellen salarisschalen voor predikanten en gemeentelijk werkers
  • Arbeidsongeschiktheid van predikanten (niet van gemeentelijk werkers)
  • Intermediair functie tussen de Vrije Evangelische gemeente en pensioenfonds PGGM
  • Pensioenverzekering (PfZW) voor predikanten en gemeentelijk werkers
  • Rechtspositieregelingen voor predikanten en gemeentelijk werkers
  • Tegemoetkoming premie zorgverzekering voor predikanten

Zie voor alle regelingen de eigen website van de stichting. U vindt er een overzicht met veel gestelde vragen en u kunt er vragen stellen middels een contactformulier.

De Stichting Rechtspositie en Pensioenregeling richt zich dus op onderwerpen die betrekking hebben op de rechtspositie van personen.