Tips voor kerkbeheer….

Voormalig Stichting 1976 gaf naast de materiële ondersteuning ook immateriële ondersteuning aan gemeenten in de Bond. Een belangrijke taak, die op een of andere wijze voorgezet dient te worden. Het comité heeft Piet Meijaard uit Bussum bereid gevonden zich hier verder in te verdiepen en belangrijke tips door te spelen aan gemeenten. Maar hierbij ook een oproep aan alle gemeenten om beheerszaken, waarvan je denkt dat andere er ook iets aan kunnen hebben, te delen. Laat ons allen leren van uw ervaringen en tips! Immers, het zou fijn zijn als we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden?

Een van de bronnen waaruit de Stichting putte, is de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB). Zij brengen elk kwartaal een tijdschrift uit, waarop inmiddels twee personen in de Bond geabonneerd zijn. Ook hebben zij een website met nuttige informatie en verder komt er elke maand een nieuwsbrief uit, waarop iedereen zich kan abonneren. Klik hier voor de website voor meer informatie en aanmelden voor de nieuwsbrief.