Onderzoeksarchief drs. J.H. Karelse

Op 11 juli 2023 vond de overdracht plaats van het onderzoeksarchief van drs. J.H. Karelse aan het Utrechts Archief. Het bevat veel stukken over de geschiedenis van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Het is een unieke collectie die Karelse vanaf zijn studententijd heeft opgebouwd. Het archief is in het afgelopen jaar geïnventariseerd door dr. M.J. Aalders en dr. L. Mietus in opdracht van het bestuur van het Seminarium.

Voor de overdracht tekenden Karelse en comitévoorzitter dhr. H.M. Jager. De collectie is in bruikleen gegeven aan het Utrechts Archief. Om die reden heeft Karelse zijn verzameling geschonken aan het comité van de Bond. Namens het comité heeft Jager haar aan het Utrechts Archief overgedragen.

Mw. C. Auée, die de inventarisatie begeleid heeft, nam de collectie met vreugde in ontvangst. Drs. Karelse sprak zijn dank uit aan het Seminarium dat ervoor heeft gezorgd dat zijn collectie nu algemeen toegankelijk zal zijn. Dhr. Jager sprak zijn waardering uit voor de inzet waarmee Karelse zijn verzameling tot stand heeft gebracht.

De verzameling van Karelse heeft een voorlopig toegangsnummer gekregen (6590). Na afwerking door het Utrechts Archief zal het toegankelijk zijn voor ieder die er gebruik van wil maken. Klik voor de door Aalders en Mietus opgestelde inventaris hier. Het Utrechts Archief zal deze inventaris te zijner tijd in eigen opmaak onder het definitieve toegangsnummer plaatsen.

Leo Mietus