Week van gebed 2022 ‘Licht in het duister’

De Week van gebed voor eenheid van christenen vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. Het thema van de komende gebedsweek luidt: ‘Licht in het duister’. Christenen uit de hele wereld staan in deze week stil bij de ster van Betlehem. ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te … Lees meer

VEERKRACHT

Overdenking Er is een lied wat ik graag lees en zing. Het is van de bekende dichter Jan Wit. Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. … Lees meer

Heb je Mij lief?

Bemoediging Als kind woonde ik dicht bij een schapenboerderij. Er was altijd wel wat te beleven en te doen. De hele kudde die langskwam op weg naar grazige weiden, het scheren van de schapen, het op de poten zetten van een schaap wat was omgevallen en hopeloos op de rug lag, of het terugbrengen van … Lees meer

Pasen – Lock Free

Bemoediging Meer dan ooit verlangen we naar vrijheid en verlossing van de beperkingen die we in de lock-down ervaren. Vrijheid is een thema wat ons als mensen ten diepste bezighoudt. Gebondenheid is niet fijn, het maakt ons ongedurig en nerveus. Lees verder 2021 bemoediging bondsgemeenschap maart

Bemoedigingswoord

Om te leren moet je altijd even terugkijken. Wat is er allemaal gebeurd? Het jaar 2020 was een turbulent jaar juist door de gedwongen rust. Rust door de lock-down, vreselijk, geen kerkdiensten zoals we gewend zijn. Niet volop God lof kunnen zingen. Sommige gemeenten gaan nog door met 30 personen, andere gemeenten helemaal op de … Lees meer

Week van Gebed ‘Blijf in mijn liefde’

Blijf in mijn liefde #blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in … Lees meer

Waarover spraken zij…

Waarover spraken zij…. Informatie uit de comitévergadering 11 november 2020 Opening Harm opent de vergadering met het lezen van Psalm 23 en geeft een toelichting aan de hand van een stuk uit Woord en Wereld 1991. We staan er nooit alleen voor! God leidt en bestuurt. Harm gaat voor in gebed waarin hij dankt voor … Lees meer

Waarover spraken zij …….

Waarover spraken zij…. Informatie uit de comité vergadering 16 september 2020 Opening De vergadering wordt geopend door Harm met het lezen van Habakuk 3: 17-19. De bijbel is soms een moeilijk te begrijpen boek, maar tegelijk is het ook een bemoedigend boek. God redt ons en ontfermt zich over ons, ook over ons in de … Lees meer