VEERKRACHT

Overdenking Er is een lied wat ik graag lees en zing. Het is van de bekende dichter Jan Wit. Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. … Lees meer

Heb je Mij lief?

Bemoediging Als kind woonde ik dicht bij een schapenboerderij. Er was altijd wel wat te beleven en te doen. De hele kudde die langskwam op weg naar grazige weiden, het scheren van de schapen, het op de poten zetten van een schaap wat was omgevallen en hopeloos op de rug lag, of het terugbrengen van … Lees meer

Pasen – Lock Free

Bemoediging Meer dan ooit verlangen we naar vrijheid en verlossing van de beperkingen die we in de lock-down ervaren. Vrijheid is een thema wat ons als mensen ten diepste bezighoudt. Gebondenheid is niet fijn, het maakt ons ongedurig en nerveus. Lees verder 2021 bemoediging bondsgemeenschap maart

Bemoedigingswoord

Om te leren moet je altijd even terugkijken. Wat is er allemaal gebeurd? Het jaar 2020 was een turbulent jaar juist door de gedwongen rust. Rust door de lock-down, vreselijk, geen kerkdiensten zoals we gewend zijn. Niet volop God lof kunnen zingen. Sommige gemeenten gaan nog door met 30 personen, andere gemeenten helemaal op de … Lees meer

Reactie en informatie op kritiek van Christenen voor Israël

De Raad van Kerken in Nederland heeft op 11 mei 2020 namens de aangesloten kerken een brief gestuurd aan de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken waaronder onze minister Blok en de vaste kamercommissie Buitenlandse Zaken met een dringend beroep om protest aan te tekenen tegen annexatie door Israël van Palestijnse gebieden. Bij de ondertekenaars wordt … Lees meer

Macht dat komt bij ons niet voor!

‘Macht? Dat komt bij ons niet voor, wij gaan als gelijken met elkaar om!’ Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in … Lees meer

Contracten getekend, gemeente-regiocoaches kunnen aan het werk!

Op de voorjaarsvergadering van mei 2019 werden twee voorstellen aangenomen over het tijdelijk aantrekken van extra menskracht. Het ene voorstel betrof het aantrekken van een beleidsadviseur die het comité, bondsbureau, gemeenten en deelorganisaties begeleidt bij de invulling en de uitvoering van de aangepaste taakomschrijving van het comité. In september 2019 is op advies van de … Lees meer

Een veelzijdige en levendige najaarsvergadering

In Bussum zijn gemeenten van de Bond zaterdag 9 november jl. bijeen voor de najaarsvergadering van de Bond. Ontmoeting, beleving, humor en aandacht voor inhoud wisselt zich af en er is een levendig gesprek tussen gemeenten. Wemeldinge verzorgt de Avondmaalsdienst met als thema ‘Mag ik dan bij je schuilen … ’. De Schriftlezing is uit het … Lees meer

Op bezoek in Harkema

Als kennismaking  met de voortgezette Gereformeerde Kerk te Harkema  heeft  een delegatie van het comité 29 september een bezoek gebracht aan een  zondagse dienst.  Het betrof een dienst in het kader van ‘School en Kerk”.  Jeugdwerker Nicolien Bergsma heeft samen met de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 van basisschool ‘De Wynroas’ deze dienst … Lees meer

Amsterdammers gaan samen verder

Een goed gevulde Weteringkerk stond op zondag 29 september stil bij het feit dat de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam en de gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk zijn samengevoegd. Ds. Theo Hettema leidde de ‘markeringsdienst’.  De samenwerking is immers al een feit, en wordt op deze zondag gevierd. Het woord ‘markeringsdienst’ is nieuw, maar zoiets … Lees meer