Noodfonds

U kunt als u een bedrag naar de SZD overmaakt aangeven dat dat besteed dient te worden aan noodhulp of gestort moet worden in het noodfonds.

Als er noodhulpacties nodig zijn, sluit de SZD zoveel mogelijk aan bij andere (grotere) hulporganisaties. We hebben zelf niet het netwerk en de menskracht om zelfstandig noodhulp te organiseren.

De SZD geeft in een aantal gevallen eerst geld vanuit het Noodfonds dat voor dergelijke doeleinden bestaat en deel uitmaakt van de reserve van de SZD en doet daarna een beroep op gemeenten en personen om dat fonds weer ‘aan te zuiveren’. De afweging om soms wel en soms niet via het Noodfonds te geven, hangt af van de omstandigheden. Hoe snel is er hulp nodig, kan het binnenkomende geld al direct besteed worden of is het zinniger om even te wachten en te geven vooral voor wederopbouw.

Als er via giro 555 – Samenwerkende Hulp Organisaties SHO – wordt samengewerkt, kiest de SZD er over het algemeen voor om op te roepen om daaraan mee te doen. Elke overmaking kost geld, dus als u direct daarheen overmaakt spaart dat kosten en tijd. Er zijn voordelen verbonden aan samenwerken via giro 555: er komt daar geld binnen uit heel Nederland, ook grote bedragen uit het bedrijfsleven. Daarvan krijgen ook een aantal christelijke organisaties een deel, om via hun eigen kanalen (partnerkerken en christelijke organisaties) te besteden, net als andere (grote) hulporganisaties als bijvoorbeeld het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, World Vision, Kerk in Actie en Tear. Daarom hebben de aangesloten hulporganisaties afgesproken in het geval van een actie voor 555 niet apart onder eigen vlag fondsen te zullen gaan werven.

Omdat we als SZD van mening zijn dat het niet belangrijk is om te weten hoeveel gegeven wordt, maar dat er gul gegeven wordt, houden we in dat geval ook niet bij hoeveel er door de gemeenten is gegeven. Het gaat niet om ons “goede gevoel” dat wij zoveel hebben ingezameld, maar om de hulp aan slachtoffers en het is belangrijk dat die zo soepel mogelijk verloopt.

Overigens is ieder vrij om geld te storten via de organisatie waaraan hij of zij de voorkeur geeft, al dan niet via giro 555. De giften van gemeenten en van individuele personen die binnenkomen bij de SZD waarbij vermeld staat “noodhulp voor …” worden in hun geheel doorgestuurd naar het doel waarvoor ze bestemd zijn, ook als het binnengekomen bedrag het bedrag dat eventueel uit het Noodfonds gestort is, overschrijdt.

Alleen in heel bijzondere gevallen kan de SZD na diepgaand overleg afwijken van de regel dat noodhulp niet door de SZD zelf wordt gegeven.

U kunt een bijdrage storten op bankrekening NL89INGB0000513876 t.n.v. SZD te Velp met vermelding “noodfonds” of “noodhulp voor …”