Noodfonds

Voor hulp bij rampen en in noodsituaties heeft de SZD een bedrag in de reserves apart gezet in het Noodfonds. Als er snel noodhulp nodig is, geeft de SZD uit dat fonds een bedrag en doet daarna een beroep op gemeenten en personen om dat fonds weer ‘aan te zuiveren’. De afweging om soms wel en soms niet via het Noodfonds te geven, hangt af van de omstandigheden. Hoe snel is er hulp nodig, kan het binnenkomende geld al direct besteed worden of is het zinniger om even te wachten en te geven vooral voor wederopbouw.

Samenwerking

Als er noodhulpacties nodig zijn, sluit de SZD zoveel mogelijk aan bij andere (grotere) hulporganisaties. We hebben zelf niet het netwerk en de menskracht om zelfstandig noodhulp te organiseren. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de SZD afwijken van de regel dat noodhulp niet door de SZD zelf wordt gegeven.

Als er via giro 555 – Samenwerkende Hulp Organisaties SHO – wordt samengewerkt, kiest de SZD er soms voor om op te roepen om daaraan mee te doen. Elke overmaking kost geld, dus als u direct daarheen overmaakt spaart dat kosten en tijd. Er zijn voordelen verbonden aan samenwerken via giro 555: er komt daar geld binnen uit heel Nederland, ook grote bedragen uit het bedrijfsleven. Daarvan krijgen ook een aantal christelijke organisaties een deel, om via hun eigen kanalen (partnerkerken en christelijke organisaties) te besteden, net als andere (grote) hulporganisaties als bijvoorbeeld het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, World Vision en Kerk in Actie. Soms kiest de SZD er ook voor om via andere organisaties noodhulp te geven. Daarbij wordt altijd gekeken welke organisaties ter plekke het best directe hulp kunnen bieden.

Bestemmingsgiften

De giften van gemeenten en van individuele personen die binnenkomen bij de SZD waarbij vermeld staat “noodhulp voor …” worden in hun geheel doorgestuurd naar het doel waarvoor ze bestemd zijn, ook als het binnengekomen bedrag het bedrag dat eventueel uit het Noodfonds gestort is, overschrijdt.

U kunt, als u een bedrag naar de SZD overmaakt, aangeven dat dat besteed dient te worden aan noodhulp of gestort moet worden in het noodfonds.

U kunt een bijdrage storten op bankrekening NL89INGB0000513876 t.n.v. SZD te Velp met vermelding “noodfonds” of “noodhulp voor …”