Oekraïne

In de provincie Trans-Karpathië (in het Westen van Oekraïne, tegen Slowakije, Hongarije en Roemenië aan) heeft de SZD contact met de Unie van Evangelische Christen-Baptisten.

Het gebied is economisch erg zwak. De werkloosheid is hoog en er lijkt weinig uitzicht op verbetering te zijn.

  • Financieel ondersteunen we het werk van Bohdan Pavjluk (diaconaal werker) en Vasyl Blyashko (evangelist).
  • We geven geld voor medicijnen voor het medisch centrum in Bushtino, waar mensen die het niet kunnen betalen gratis of voor heel weinig geld geholpen kunnen worden.
  • Elk voorjaar organiseren we een transport van kleding en schoeisel.

Bohdan Pavljuk is diaconaal werker en evangelist. Waar hij kan, helpt hij: tweedehands kleding, eten, vervoer naar het ziekenhuis, vervoer naar de kerk, enz. “Je kunt niet met het Woord aankomen als je mensen ook niet met de daad helpt!”

Vasyl Blyashko is iemand die graag organiseert. Jeugdgroepen opzetten en zorgen dat ze goed gaan lopen, zorgen dat er dingen opgezet en uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld evangelisatieacties met Kerst en in de zomer.

Het is indrukwekkend hoe de kerk daar met beperkte middelen getuigt van Gods liefde. Ze doen veel concreet werk als het gaat om materiële steun. Maar dat staat nooit los van de andere kant: Leven is meer dan het materiële. Die twee kun je niet los van elkaar zien. Gods liefde – zo getuigen ze – kun je alleen maar duidelijk maken in woorden en daden.

We ondersteunen hen al geruime tijd. De SZD probeert normaliter na een aantal jaren een project af te bouwen. Maar de behoefte aan onze steun, zowel materieel als ook in meeleven, bijvoorbeeld door middel van gebed, is daar zo groot dat we dit werk nog niet kunnen loslaten.