Ons logo

Wie het zegel van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland bekijkt, vindt in het hart in Griekse hoofdletters ICHTHUS. Het woord betekent: vis.

Oorsprong

In het stempel van de gemeente Ermelo, een van de moedergemeenten van de Bond, vinden we een vis afgebeeld. Voor zover we kunnen nagaan duikt het symbool van de vis in de vorige eeuw prominent op in kringen van het Reveil, de opwekkingsbeweging die ook een van de pijlers is waarop de Vrije Evangelische Gemeenten in de vorige eeuw rustten.

Het past ook wel bij de sfeer van de gemeenten in de vorige eeuw om daarmee aan te geven wat voor hun het hart van het christelijk belijden was. Meer had men daarbij kennelijk niet nodig. Dat blijkt ook uit de Beginselen van de Bond, waar men met evenzoveel woorden zegt dat geschreven belijdenissen betrekkelijk zijn en wel erg het stempel van hun tijd meedragen.

Gemeente-zijn

Toch hebben de stichters van de Bond het niet kunnen laten om naast de ICHTHUS-belijdenis nog een ander accent te plaatsen: de manier van gemeente-zijn.

Zo vinden we in de opengeslagen bijbel, die onder het woord ICHTHUS is afgebeeld twee Bijbelgedeelten vermeld: Openbaring 2 en 3 en Galaten 5.

In Openbaring 2 en 3 worden brieven aan zeven gemeenten in Klein Azië weergegeven. Het zegt iets over de visie van de oprichters van de Bond: we zijn zelfstandige gemeenten maar horen wel bij elkaar. Vrij en toch gebonden.

Dat correspondeert met Galaten 5 waar het over de christelijke vrijheid gaat en waar de mensen van de weg van Jezus worden opgeroepen in vrijheid te leven in de Geest van Jezus. Daarop worden we in Vrije Evangelische Gemeenten aangesproken.

Wie de eerste nummers van Ons Orgaan bekijkt, vindt deze elementen dan ook in de kop van het blad terug: de belijdenis van Jezus Christus, de christelijke vrijheid en de zelfstandigheid en verbondenheid van de gemeenten.

In de zeventiger jaren is het zegel herontdekt en sindsdien wordt het intensief gebruik door zowel Bond als gemeenten.