Seminarium

Het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten houdt zich bezig met drie zaken: theologisch onderwijs, theologisch onderzoek en dienstverlening aan de Bond.

Wil je theologie studeren?

Het Seminarium verzorgt in nauwe samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam een universitaire masteropleiding tot gemeentepredikant. Die kun je fulltime of parttime volgen.

In die opleiding worden vakken aangeboden die kenmerkend zijn voor de Vrije Evangelische traditie. Wanneer je afstudeert, ontvang je een diploma van de PThU, zodat brede arbeidskansen gegarandeerd zijn.

Wil je theologie studeren of studeer je elders, dan raden we je aan om tijdig met ons te contact te zoeken, zodat je goed op de hoogte bent van de studiemogelijkheden die wij bieden.

Ook kunnen we met je meedenken als je bijvoorbeeld via een Hbo-opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk wilt instromen in de predikantsopleiding van de PThU.

Het Seminarium verzorgt verder de invulling van mentoraat en nascholing voor beginnende predikanten en gemeentelijk werkers. Nascholingsmogelijkheden voor hun verdere loopbaan zijn in ontwikkeling.

Wat is het verhaal van onze gemeenten?

Wat zegt het verleden over de identiteit van de Bond en hoe ontdekken we het eigene van de Bond vandaag de dag? Wat voor verhaal hebben we als Vrije Evangelische Gemeenten te vertellen te midden van allerlei recente theologische discussies rond gemeente-zijn en christen-zijn in een steeds meer ontkerkelijkt land als Nederland?

Dat zijn vragen waar de twee docenten van het Seminarium theologisch onderzoek naar doen. Dr. Leo Mietus richt zich vooral op de historische kant van de Bond en theologie in de negentiende eeuw.
Dr. Theo Hettema houdt zich met name bezig met recente theologische ontwikkelingen in de ecclesiologie (kerkleer), spiritualiteit en missionaire theologie.

Voor dit onderzoek werken we graag samen met onze collega’s van de PThU en anderen. Belangrijke publicaties als het driedelige Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr. en artikelen in theologische tijdschriften zijn daarvan het gevolg. Met ons werk willen we als Seminarium ook buiten onze eigen kring bijdragen aan waardering voor de Bond en de lokale gemeenten.

Wat heeft theologie te zeggen voor onze gemeenten?

Op allerlei manieren probeert het Seminarium theologie te vertalen naar het gemeenteleven en bij te dragen aan theologische verdieping. Dat gebeurt onder meer via Ons Orgaan, via de Brochurereeks van de Bond en via nieuwsbrieven waarin allerlei publicaties en nascholingsmogelijkheden voor predikanten en gemeentelijk werkers worden vermeld. Ook dragen we regelmatig bij aan theologische bezinning tijdens Bondsvergaderingen, SZD-conferenties en avonden in gemeenten of in de regio’s. Verder organiseren we studiedagen voor voorgangers en gemeenteleden en doen we mee aan het nascholingsprogramma van de PThU.

Belangrijk is ook de oriëntatiecursus Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, die wij verzorgen. Als je als kerkelijk werker uit een ander kerkgenootschap komt en je wilt werken in een gemeente van de Bond dan kijkt het comité eerst of je voldoende theologische opleiding hebt genoten en vraagt vervolgens aan ons om je de oriëntatiecursus aan te bieden. Op die manier kun je nader kennismaken met diverse eigenschappen en kenmerken van de Bond en kun je je voorbereiden op je beroepsuitoefening in een gemeente.

Als je meer wilt weten kun je contact met ons opnemen.


 

Nieuwsbrief seminarium

De dertiende nieuwsbrief van het seminarium (juli 2017) is uit en te vinden op de publicatiepagina van het seminarium. In de nieuwsbrief ...
Verder Lezen

Rechten en bevoegdheden als van een emeritus!

Per 22 mei 2017 heeft de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam, met instemming van het comité, ds. L. Mietus eervol ontheven ...
Verder Lezen

Catalogus seminariumbibliotheek

Sinds de oprichting van de theologische opleiding van de Bond in 1927 is er een kleine bibliotheek opgebouwd met boeken ...
Verder Lezen

Collecterooster 2016 – 2017

Jaarlijks zenden wij u een rooster van collecten, welke door de Bond worden aanbevolen. Het gaat met name om doelen ...
Verder Lezen

3e verslag van de theologenconferentie van de IFFFEC

Hoofdspreker van de IFFEC-conferentie Reformation and Gospel in het Finse Tampere Scott McKnight heeft ons geleerd om salade klaar te ...
Verder Lezen

2e verslag theologenconferentie van de IFFEC

De Iffec-theologenconferentie over 'Reformation and Gospel' in het Finse Tampere is inmiddels in volle gang. Als er een rode draad ...
Verder Lezen

1e verslag theologenconferentie van de IFFEC

Het is even een overgang: van het nazomerende Nederland naar Finland, waar het toch echt al een stukje killer is ...
Verder Lezen

Ruben van de Belt, student van het jaar aan de VU

Ruben van de Belt, student theologie en religiestudies heeft bij de opening van het academische jaar van de VU de ...
Verder Lezen

Altijd een pot appelmoes in het keukenkastje!

‘Altijd een pot appelmoes in het keukenkastje,’ dat was de inzet van drs. Ineke Bakker bij de studiedag over ‘theologiseren ...
Verder Lezen
logo van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Verkozen!

Bij de tussentijdse verkiezing, zijn de kandidaten, Arnold Steenhuis voor het bestuur van het seminarium en Marianne Goetheer- de Jonge ...
Verder Lezen

Reacties gesloten