Seminarium

Het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten houdt zich bezig met drie taken: onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Klik hier voor de Studiegids 2022/2023.

Onderzoek

Wat zegt het verleden over de identiteit van de Bond en hoe ontdekken we het eigene van de Bond vandaag de dag? Hoe gaan we om met onze diversiteit te midden van allerlei recente theologische discussies rond gemeente- en christen-zijn en hoe willen we verbonden zijn met andere kerken?

Dat zijn vragen waar de docenten van het Seminarium theologisch onderzoek naar doen. Het gaat daarbij vooral om de historische traditie van de Bond, de theologie in de negentiende eeuw en meer recente theologische ontwikkelingen rond spiritualiteit en kerk-zijn.

Voor dit onderzoek werken we graag samen met onze collega’s van de PThU en anderen. Publicaties als het driedelige Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr., boeken over belangrijke figuren uit de Bond en artikelen in theologische tijdschriften zijn daarvan het gevolg.

Ook hebben we samen met de PThU een onderzoeksproject opgezet: Wisselwerking en articulatie: Individuele geloofsbeleving en gedeelde geloofstaal in kleine postseculiere protestantse geloofsgemeenschappen. Een assistent in opleiding (aio) krijgt vier jaar de tijd om hiernaar onderzoek te doen.

Onderwijs

Wil je predikant worden in de Bond, dan volg je de predikantsmaster van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. De PThU biedt een fulltime of parttime opleiding  met diverse mogelijkheden voor stages en specialisatie. In het derde studiejaar van de master biedt het Seminarium het basisprogramma Bond VEG aan.

Als je een vierjarige Hbo-theologie hebt afgerond, kun je ook bij de PThU terecht. Via een pre-master word je voorbereid op de predikantsmaster. Ook studenten met andere universitaire theologische opleidingen kunnen instromen bij de PThU.

Wil je een goed beeld krijgen van je studiemogelijkheden aan de PThU, kom dan naar de voorlichtingsdagen of zoek contact met de decaan van de PThU. Klik hier voor meer informatie.

Dienstverlening

Op diverse manieren probeert het Seminarium bij te dragen aan theologische verdieping. Dat gebeurt onder meer via Ons Orgaan en brochures of boeken zoals Weggaan en toch blijven (2018), en De kern van onze hoop (2019).

Ook dragen we op verzoek bij aan theologische bezinning tijdens bijeenkomsten in de Bond en avonden in gemeenten of regio’s. Omdat wij geen Bondsbijdrage meer ontvangen, zijn er kosten aan deze dienstverlening verbonden. Lees meer daarover in de Notitie Dienstverlening aan de Bond.

Wil je een van de docenten uitnodigen voor een lezing of een theologische bijdrage, dan kun je een verzoek richten aan de secretaris van het bestuur, dhr. J.P. Oost, e-mail: seminariumsecretariaat@bondveg.nl.

Oriëntatiecursus

Wij verzorgen ook de oriëntatiecursus Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Als je als kerkelijk werker uit een ander kerkgenootschap komt en je wilt werken in een gemeente van de Bond dan kijkt het comité eerst of je voldoende theologische opleiding hebt genoten en vraagt vervolgens aan ons om je de oriëntatiecursus aan te bieden. Op die manier kun je nader kennismaken met diverse eigenschappen en kenmerken van de Bond en kun je je voorbereiden op je beroepsuitoefening in een gemeente.

Als student van de CHE kun je de oriëntatiecursus ook volgen als verbredingsminor tijdens je vierjarige theologieopleiding.

Nascholing

Het Seminarium coördineert het mentoraat en de primaire nascholing voor beginnende predikanten en gemeentelijk werkers. Voor de primaire nascholing volg je hetzelfde programma als je collega’s die in de PKN werken. Voor informatie kun je terecht bij ds. J. de Jong-Buursma, jikkydejong@planet.nl.

Voor de verdere nascholing van predikanten en gemeentelijk werkers is een werkgroep in het leven geroepen. Wil je meer weten, neem dan contact op met het Bondsbureau.

Publicaties

Het seminarium adviseert u graag over diverse publicaties die in gemeenten gebruikt kunnen worden. Voor een selectie bezoek hiervoor de publicatiepagina van het Seminarium.


 

Pasen en een raadsel door Leo Mietus

Het was een bijzondere Paasviering. De Zendingskerk in Ermelo was afgeladen vol. En zoals elk jaar werd er na de ...
Verder Lezen

IFFEC GRIEKENLAND

Worldwide Conference & General Assembly IFFEC, Marathon, Griekenland, 12-17 september 2022 Namens het Seminarium namen ds. Ed van den Berg ...
Verder Lezen

ECCE HOMO

A. Marja is de schrijversnaam van de dichter, schrijver, vertaler en essayist Arend Theodoor Mooij (1917-1964). Hij was de zoon van ...
Verder Lezen

In Christus één?

In Christus één? is een onmisbaar boek voor wie meer wil weten over de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in ...
Verder Lezen

Film ‘Als je iets over God wilt zeggen’

Dorette van Houten in gesprek met Martin Nijkamp, bij zijn 90ste verjaardag; theoloog in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten ...
Verder Lezen

‘Wij lopen vooruit’

Ik ben een dankbaar mens 'Ik ben een dankbaar mens' Met deze woorden reageerde ds. Martin Nijkamp op de overhandiging ...
Verder Lezen
Harkema

Uitvoerige informatie over de Bond in Harkema

Dinsdagavond 22 september 2020 waren Ed van den Berg-Strijker en Leo Mietus namens het Seminarium in Harkema. Zij hebben de ...
Verder Lezen

Herinneringen aan Luut van Kooten (22 maart 1943 – 18 september 2020)

U bent mijn God, ik laat mij vallen in uw hand, dragen door uw Woord en zelfs in wanhoop en ...
Verder Lezen

Aanvulling op presentatie boek ds. Jac Lissenberg

Johannes Kraaijveld (1923-1945)   U herinnert zich misschien nog wel de presentatie van het boek over ds. Jac. Lissenberg vorig ...
Verder Lezen

‘De Liefde, dominee van de straat’

Op 6 december was het honderdvijftig jaar geleden dat Jan de Liefde stierf. Journalist Jan van ’t Hul van het ...
Verder Lezen