Seminarium

Het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten houdt zich bezig met drie zaken: theologisch onderwijs, theologisch onderzoek en dienstverlening aan de Bond.

Wil je theologie studeren?

Het Seminarium verzorgt in nauwe samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam een universitaire masteropleiding tot gemeentepredikant. Die kun je fulltime of parttime volgen.

In die opleiding worden vakken aangeboden die kenmerkend zijn voor de Vrije Evangelische traditie. Wanneer je afstudeert, ontvang je een diploma van de PThU, zodat brede arbeidskansen gegarandeerd zijn.

Wil je theologie studeren of studeer je elders, dan raden we je aan om tijdig met ons te contact te zoeken, zodat je goed op de hoogte bent van de studiemogelijkheden die wij bieden.

Ook kunnen we met je meedenken als je bijvoorbeeld via een Hbo-opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk wilt instromen in de predikantsopleiding van de PThU.

Het Seminarium verzorgt verder de invulling van mentoraat en nascholing voor beginnende predikanten en gemeentelijk werkers. Nascholingsmogelijkheden voor hun verdere loopbaan zijn in ontwikkeling.

Wat is het verhaal van onze gemeenten?

Wat zegt het verleden over de identiteit van de Bond en hoe ontdekken we het eigene van de Bond vandaag de dag? Wat voor verhaal hebben we als Vrije Evangelische Gemeenten te vertellen te midden van allerlei recente theologische discussies rond gemeente-zijn en christen-zijn in een steeds meer ontkerkelijkt land als Nederland?

Dat zijn vragen waar de twee docenten van het Seminarium theologisch onderzoek naar doen. Dr. Leo Mietus richt zich vooral op de historische kant van de Bond en theologie in de negentiende eeuw.
Dr. Theo Hettema houdt zich met name bezig met recente theologische ontwikkelingen in de ecclesiologie (kerkleer), spiritualiteit en missionaire theologie.

Voor dit onderzoek werken we graag samen met onze collega’s van de PThU en anderen. Belangrijke publicaties als het driedelige Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr. en artikelen in theologische tijdschriften zijn daarvan het gevolg. Met ons werk willen we als Seminarium ook buiten onze eigen kring bijdragen aan waardering voor de Bond en de lokale gemeenten.

Wat heeft theologie te zeggen voor onze gemeenten?

Op allerlei manieren probeert het Seminarium theologie te vertalen naar het gemeenteleven en bij te dragen aan theologische verdieping. Dat gebeurt onder meer via Ons Orgaan, via de Brochurereeks van de Bond en via nieuwsbrieven waarin allerlei publicaties en nascholingsmogelijkheden voor predikanten en gemeentelijk werkers worden vermeld. Ook dragen we regelmatig bij aan theologische bezinning tijdens Bondsvergaderingen, SZD-conferenties en avonden in gemeenten of in de regio’s. Verder organiseren we studiedagen voor voorgangers en gemeenteleden en doen we mee aan het nascholingsprogramma van de PThU.

Belangrijk is ook de oriëntatiecursus Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, die wij verzorgen. Als je als kerkelijk werker uit een ander kerkgenootschap komt en je wilt werken in een gemeente van de Bond dan kijkt het comité eerst of je voldoende theologische opleiding hebt genoten en vraagt vervolgens aan ons om je de oriëntatiecursus aan te bieden. Op die manier kun je nader kennismaken met diverse eigenschappen en kenmerken van de Bond en kun je je voorbereiden op je beroepsuitoefening in een gemeente.

Als je meer wilt weten kun je contact met ons opnemen.


 

Friesch Dagblad over het boek, ‘Weggaan en toch blijven’

Onder de titel: 'De gemeente van Christus is geen consumentenvereniging' verscheen in het Friesch Dagblad vandaag een recensie van het ...
Verder Lezen

Symposium Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Het bestuur van het Seminarium van de Bond van VEG organiseert op zaterdagmiddag 26 mei 2018 in het kerkgebouw van ...
Verder Lezen

Nieuwe preses Protestantse Kerk in Nederland

Ds. Saskia van Meggelen (1967, Zuidland) is op vrijdag 9 maart verkozen tot preses van de generale synode van de ...
Verder Lezen

Theo Hettema verbreedt zich!

Per 1 maart 2018 treedt Theo Hettema, docent aan het Seminarium, in dienst bij het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse ...
Verder Lezen

Hoe Enricus weer Hendrik werd…

Op zaterdag 14 oktober 2017 waren bestuur, staf en studenten van het Seminarium met enkele partners in Breda voor hun ...
Verder Lezen

Twintig bijeen op de 20ste te Bussum

Op woensdag 20 september kwamen bijna twintig belangstellenden naar de studiedag van het Studieplatform Seminarium. Te gast was prof. Gerrit ...
Verder Lezen

Bidden – in het besef van Gods tegenwoordigheid

'Bidden – in het besef van Gods tegenwoordigheid' is de titel van de studiedag van het StudiePlatform Seminarium op woensdag ...
Verder Lezen

Tijdelijk preekconsent Janno van den Ende

Dhr. J.A. (Janno) van den Ende heeft voldaan aan de voorwaarden om een tijdelijk preekconsent van het Seminarium te ontvangen ...
Verder Lezen

Nieuwsbrief seminarium

De dertiende nieuwsbrief van het seminarium (juli 2017) is uit en te vinden op de publicatiepagina van het seminarium. In de nieuwsbrief ...
Verder Lezen

Reacties gesloten