Seminarium

Het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten houdt zich bezig met drie zaken: theologisch onderwijs, theologisch onderzoek en dienstverlening aan de Bond. Klik hier voor de Studiegids 2018/19.

Wil je theologie studeren?

Het Seminarium verzorgt in nauwe samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam een universitaire masteropleiding tot gemeentepredikant. Die kun je fulltime of parttime volgen.

In die opleiding worden vakken aangeboden die kenmerkend zijn voor de Vrije Evangelische traditie. Wanneer je afstudeert, ontvang je een diploma van de PThU, zodat brede arbeidskansen gegarandeerd zijn.

Wil je theologie studeren of studeer je elders, dan raden we je aan om tijdig met ons te contact te zoeken, zodat je goed op de hoogte bent van de studiemogelijkheden die wij bieden.

Ook kunnen we met je meedenken als je bijvoorbeeld via een Hbo-opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk wilt instromen in de predikantsopleiding van de PThU.

Het Seminarium verzorgt verder de invulling van mentoraat en nascholing voor beginnende predikanten en gemeentelijk werkers. Nascholingsmogelijkheden voor hun verdere loopbaan zijn in ontwikkeling.

Wat is het verhaal van onze gemeenten?

Wat zegt het verleden over de identiteit van de Bond en hoe ontdekken we het eigene van de Bond vandaag de dag? Wat voor verhaal hebben we als Vrije Evangelische Gemeenten te vertellen te midden van allerlei recente theologische discussies rond gemeente-zijn en christen-zijn in een steeds meer ontkerkelijkt land als Nederland?

Dat zijn vragen waar de twee docenten van het Seminarium theologisch onderzoek naar doen. Dr. Leo Mietus richt zich vooral op de historische kant van de Bond en theologie in de negentiende eeuw.
Dr. Theo Hettema houdt zich met name bezig met recente theologische ontwikkelingen in de ecclesiologie (kerkleer), spiritualiteit en missionaire theologie.

Voor dit onderzoek werken we graag samen met onze collega’s van de PThU en anderen. Belangrijke publicaties als het driedelige Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr. en artikelen in theologische tijdschriften zijn daarvan het gevolg. Met ons werk willen we als Seminarium ook buiten onze eigen kring bijdragen aan waardering voor de Bond en de lokale gemeenten.

Wat heeft theologie te zeggen voor onze gemeenten?

Op allerlei manieren probeert het Seminarium theologie te vertalen naar het gemeenteleven en bij te dragen aan theologische verdieping. Dat gebeurt onder meer via Ons Orgaan, via de Brochurereeks van de Bond en via nieuwsbrieven waarin allerlei publicaties en nascholingsmogelijkheden voor predikanten en gemeentelijk werkers worden vermeld. Ook dragen we regelmatig bij aan theologische bezinning tijdens Bondsvergaderingen, SZD-conferenties en avonden in gemeenten of in de regio’s. Verder organiseren we studiedagen voor voorgangers en gemeenteleden en doen we mee aan het nascholingsprogramma van de PThU.

Belangrijk is ook de oriëntatiecursus Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, die wij verzorgen. Als je als kerkelijk werker uit een ander kerkgenootschap komt en je wilt werken in een gemeente van de Bond dan kijkt het comité eerst of je voldoende theologische opleiding hebt genoten en vraagt vervolgens aan ons om je de oriëntatiecursus aan te bieden. Op die manier kun je nader kennismaken met diverse eigenschappen en kenmerken van de Bond en kun je je voorbereiden op je beroepsuitoefening in een gemeente.

Als je meer wilt weten kun je contact met ons opnemen.


 

Gezocht: een assistent in opleiding (aio)

Wat is de wisselwerking tussen individuele geloofsbeleving en gedeelde geloofstaal in praktijken van kleine protestantse christelijke geloofsgemeenschappen die zich bewust ...
Verder Lezen

De kern van onze hoop

Zaterdag 11 mei is 'De kern van onze hoop', Over de actualiteit van de christelijke eschatologie, geschreven door John E ...
Verder Lezen

Weggaan en toch blijven, verslag van een gespreksavond in VEG Nijverdal

Op 21 februari is er in de VEG Nijverdal een gespreksavond met dr. Leo Mietus over het boek over en van ...
Verder Lezen

Kennisbank voor kerkelijk informatie- en archiefbeheer

Op 9 februari was en op 30 maart is er bij de PThU een studiedag op gebied van informatie en ...
Verder Lezen

Afscheid van Henk Pieters als voorzitter van het bestuur van het Seminarium

Na 11 jaar heeft Henk Pieters afscheid genomen als voorzitter van het bestuur van het Seminarium. In het veelkleurige boeket ...
Verder Lezen

Transitie seminarium toegelicht!

Gemeenten zijn van harte uitgenodigd op de informatieavond op dinsdag 9 oktober a.s. waar het seminarium haar transitieplannen toelicht en van ...
Verder Lezen

Genieten van theologie studeren

De Janskerk in Utrecht is sinds jaar en dag de plek, waar de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) de opening van ...
Verder Lezen

Leven als vredestichters, een impressie van de viering van 70 jaar Wereldraad van Kerken

Op 23 augustus 2018 vierde de Wereldraad van Kerken haar zeventigste verjaardag. Hieronder leest u de impressie van Leo Mietus, ...
Verder Lezen

Het Ons Orgaan van september is een Special over het boek “Weggaan en toch blijven”

Noem de naam Bert Louwerse en velen leggen direct de link met de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.  Bert was ...
Verder Lezen

Friesch Dagblad over het boek, ‘Weggaan en toch blijven’

Onder de titel: 'De gemeente van Christus is geen consumentenvereniging' verscheen in het Friesch Dagblad vandaag een recensie van het ...
Verder Lezen

Reacties gesloten