Seminarium

Studeren aan het seminarium

semstudiegids 2022 

informatie studiefonds

aanvraagformulier-bijdrage-uit-Studiefonds

protocol studiefonds seminarium

Dienstverlening van het Seminarium aan de Bond

Notitie dienstverlening aan de Bond door het Seminarium-1-1-2023

2020 Werkwijze aanvraag dienstverlening Sem

Hieronder een selectie publicaties, o.m. uit de Brochurereeks van de Bond, geschikt om in de gemeente te gebruiken en zijn te bestellen via het Bondsbureau:

Leo Mietus, Een Onbetaalbare collectie, Een boek over de zending van Vrije Evangelische Gemeenten van honderd jaar geleden.  Meer info over het boek kan je lezen in de brochure over dit boek klik hier.
Prijs €30,00

Leo Mietus, Ecce Homo, Een boek over de zoektocht van A. Marja naar een authentieke vorm van geloven en zijn onvoltooide preek over Simson met een ‘Woord vooraf’ geschreven door Wim Hazeu. Meer info over het boek klik hier.
Prijs €17,50

In Christus één? is een onmisbaar boek voor wie meer wil weten over de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Het geeft aan de hand van diverse, unieke bronteksten een beeld van de geschiedenis van de vroege Bond. In Christus één? geschreven door Leo Mietus uitgegeven door het Seminarium lees hier verder
Prijs €20,-

Leo Mietus (red.), Wij lopen vooruit. Theologische bijdragen van Martin Nijkamp (2020)
Prijs € 25,00. Lees de inleiding.

 

Marike de Bliek, Ineke Cappon-Cijsouw en Leo Mietus, Lees- en bespreekwijzer bij het boek Wij lopen vooruit (2020). Gratis bij het boek. Digitale versie, klik hier.

Film ‘Als je iets over God wilt zeggen’. Klik hier om de film te kijken. Dorette van Houten in gesprek met Martin Nijkamp, bij zijn 90e verjaardag; theoloog in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Film en regie: Linda Zwart; projectcoördinatie: Dineke Spee.

De film en de lees- en bespreekwijzer kunnen gebruikt worden voor gespreksavonden in gemeenten.

Leo Mietus, Geloven is drijven boven duizenden vademen diepte. De vrije evangelische predikant ds. Jac. Lissenberg en zijn verzet tegen het fascisme en nationaalsocialisme (2019)
Prijs € 25,00

Weggaan en toch blijven.
Teksten bij het symposium, mei 2018 en Titellijst schriftelijke nalatenschap Bert Louwerse.
Geschreven en samengesteld door Lieuwe Mietus. Eindredactie Eduard van den Berg-Strijker.
Prijs € 6,00

Digitale versie van de Brochure, Weggaan en toch blijven incl. titellijst (2019 vs. 2)
Open deze tekst wanneer u hem wilt doorzoeken in uw Acrobat Reader. U kunt de tekst downloaden en vervolgens openen in uw Reader.
Als u nog geen Acrobat Reader hebt, kunt hem gratis downloaden via de website van Adobe https://acrobat.adobe.com/nl/nl/acrobat/pdf-reader.html

Leo Mietus (red.), Weggaan en toch blijvenBert Louwerse in woord en geschrift (2018)
Prijs € 15,00

John E. Phelan Jr., De kern van onze hoop. Over de actualiteit van de christelijke eschatologie (2019, Brochurereeks nr. 45)
Prijs € 24,00

Riemer Roukema, De Bijbel besproken. Bezinning en gesprek over enkele Bijbelse onderwerpen (2016, Brochurereeks nr. 43)
Prijs € 8,00 en bij afname van 5 exemplaren of meer € 6,00

Theo L. Hettema en Leo Mietus, Pennenvruchten. Bijdragen voor geloofsontmoeting in VEG (2014, Brochurereeks nr. 41)
Prijs € 7,00 en bij afname van 5 exemplaren of meer € 5,00

Leo Mietus (red.), Onze Beginselen. Teksten rond de oprichting van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (2018 derde druk, Brochurereeks nr. 36)
Prijs € 10,00

Bert Louwerse, Totdat Hij komt, De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland van 1933 – 1942. (2008 derde druk, reprint, Brochurereeks nr. 17)
Prijs € 12,50