Goed Nieuws

Als ons iets moois overkomt, kan het haast niet anders of we moeten er over praten!
Dat kan van alles zijn: een gedenkwaardige maaltijd, een geweldig boek, een prachtige film, ontroerende muziek, aangrijpend theater of een fantastische landschap.
Wat ook onze ervaring mag zijn, het maakt zo’n indruk op ons dat we het willen delen met anderen. We moeten het eenvoudigweg kwijt. Goed nieuws moet gedeeld worden.

Vandaag de dag vinden stellen, als ze ontdekken dat er een baby op komst is, hele creatieve manieren om het blijde nieuws te delen. Sommigen organiseren party’s waarbij het geslacht van het ongeboren kind onthuld wordt. Anderen vieren de geboorte van hun kind op luidruchtige en niet mis te verstane wijze.

Jezus ’geboorte werd aangekondigd door een nieuwe, heldere ster aan de hemel. Een groot Engelenkoor brak uit in luid gezang om het goede nieuws bekend te maken.

Er waren die nacht herders aan het werk. Ze pasten – zoals iedere nacht – op hun kudde schapen. Plotseling lichtte de hemel op en ze hoorden het verbazingwekkende nieuws op spectaculaire wijze. Er verscheen een engel die de boodschap aan de herders vertelde.
Dit was een gedetailleerde boodschap: de engel vertelde duidelijk wie Jezus was, hoe ze Hem zouden aantreffen. Dus de herders vertrokken naar de plek waar de kribbe stond en vonden Jezus precies zoals het hun was gezegd.

De impact van hun ervaring in het veld en in de stal was zo groot, dat ze het wel aan andere mensen móesten vertellen. Het nieuws was zo fantastisch dat ze het niet voor zichzelf konden houden. Het nieuws over Jezus bracht licht in het duister van een kapotte wereld. En net als de herders moeten wij ons realiseren dat dit goede nieuws niet alleen voor ons is – het moet gedeeld worden met anderen.

In deze boodschap wil ik iedereen oproepen om ons vertrouwen op het Evangelie te stellen. Johannes de Doper preekte een boodschap van bekering en hij bereidde de weg voor Jezus. God zond Zijn enige Zoon in deze wereld om haar te redden. Jezus zond vervolgens Zijn discipelen uit om het goede nieuws overal te vertellen, wonderen in Zijn naam te doen en mensen tot Zijn volgelingen te maken. Met Pinksteren maakte de Heilige Geest het voor de discipelen mogelijk om het Evangelie in tal van talen en Hij gaf de eerste christenen de kracht om de Boodschap van de Redder van mensen te verspreiden in nieuwe landen en aan nieuwe mensen.

De apostel Paulus verklaarde: “Ik schaam mij niet voor het Evangelie, want het is een kracht van God die redding aan iedereen die gelooft”. Wij zijn een geloofsgemeenschap, met als opdracht om de reddende boodschap van het Evangelie door te geven.
Het goede nieuws van Jezus brengt hoop voor hen die verloren zijn, licht voor hen die in de duisternis zijn, blijdschap voor hen die wanhopen. Het biedt een echte verandering voor degene die verstrikt is geraakt in een verslaving, voor degene die teleurgesteld is door materialisme en voor hen die betekenis en doel zoeken in hun leven.

Wij delen het Evangelie omdat we zelf hebben ervaren dat het de waarheid is en kracht biedt. We kennen de auteur en voltooier van het Evangelie persoonlijk en daarom hebben we volledig vertrouwen in de veranderende kracht van het Evangelie voor iedereen.

Laten we deze Kerst, maar ook in de tijd daarna, het voorbeeld volgen van de engelen en de herders. Laten we iedere gelegenheid en elk middel benutten om te vertellen wie Jezus is.
Waarbij we anderen laten zien waar ze Hem kunnen vinden, zodat zij ook een reddende, persoonlijke relatie met de levende Christus mogen hebben. Dat is niet alleen goed nieuws, het is het beste nieuws. Laten we dat delen!

Gezegende kerstdagen!