EEN ONBETAALBARE COLLECTIE

Koloniale achtergronden en geschiedenis van het Bataks Museum van zendeling Friedrich Eigenbrod in de Weteringkerk te Amsterdam (1923-1958)

EEN NIEUW BOEK
In de geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeenten neemt zending een belangrijke plaats in. Zij wordt beschouwd als hart van het gemeentewerk. In de ‘vijf vingers’ met enkele karakteristieken van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten wordt bij de derde vinger gezegd: ‘Zending is geen taak van de gemeente, het is haar wezen.’

Het boek Een onbetaalbare collectie gaat over de zending van de Vrije Evangelische Gemeenten van honderd jaar geleden. Toen was Indonesië nog een Nederlandse kolonie en had het zendingswerk primair als doel: mensen bekeren. Maar hoe doe je dat? En vooral: Hoe maak je die bekering zichtbaar voor de mensen in Nederland?

Een van de manieren om het zendingswerk meer tastbaar te maken was het stichten van een zendingsmuseum. Zo’n museum kon je meestal vinden in een zaal van een kerk. Daar stonden allerlei voorwerpen uitgestald, die je kon bekijken. Ze gaven een beeld van een verre en vreemde cultuur. Ze maakten zichtbaar dat de zendelingen ‘succesvol’ waren. Allerlei religieuze voorwerpen kon je er zien. Als gemeentelid wist je dan: de mensen daar hebben zich bekeerd en willen hun oude voorwerpen niet meer houden.

In dit boek gaat het over het ‘Bataks Museum’ dat in twee zalen van de oude Weteringkerk in Amsterdam te vinden was. Het was een verzameling voorwerpen die bijeen was gebracht door zendeling Friedrich
Eigenbrod. Hij was namens de Vereniging voor Buitenlandse Zending van de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam gaan werken op Samosir. Dat is een eiland in het Tobameer, een binnenmeer van Sumatra. Met zijn komst werd een begin gemaakt met wat later de Samosirzending zou gaan heten.

Lees hier de brochure Een onbetaalbare collectie

Een onbetaalbare collectie. Het boek bevat 270 bladzijden en kost bij het bondsbureau 30 euro. Een prikkie voor iets dat onbetaalbaar mag heten. Het is te bestellen bij het Bondsbureau, info@bondveg.nl.