Materiaal startzondag: Vrij en Verbonden!

De komende jaren willen we als Bond gaan werken met jaarthema’s. Te beginnen met elke keer één van de vijf vingers. De vijf vingers vatten samen waar we als Bond van Vrije Evangelische Gemeenten voor staan. Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen. Het komend seizoen willen we aan de slag gaan met de eerste vinger:

Vrij en Verbonden
Als plaatselijke gemeenten zijn we zelfstandig, autonoom. Maar als gemeenten bij elkaar leren we van elkaar, we doen als gemeenten in de Bond VEG dingen samen: zaken als zending en diaconaat, scholing, toerusting en de zorg voor voorgangers. Want we zijn wel op onszelf, maar we doen het niet in ons eentje.


Materiaal
Op verschillende manieren zal dit thema komend jaar voorbij komen. Beginnend met materiaal voor de startzondag.
Hierin wordt het thema ingeleid, zijn er een aantal voorstellen voor de schriftlezingen met een korte uitleg erbij, bijpassende liederen, werkvormen voor het kindermoment en wat gespreksvragen voor tijdens de koffie! Kortom; een leuke invulling voor tijdens de dienst. Ook als je al andere plannen hebt staan voor de startzondag is dit materiaal natuurlijk ook te gebruiken voor een andere zondagse dienst.

Waar vind ik het materiaal?
Klik op onderstaande button om het materiaal te bekijken:

Aan de slag!
Ben je met het materiaal aan de slag gegaan? Dan vinden wij het leuk om te horen hoe je het hebt ervaren.
Dit bemoedigt en helpt ons voor de voorbereidingen van volgend seizoen 🙂