Kerst bemoediging

Er was heel wat aan de hand in de tijd dat Jezus geboren werd. Europa was in de greep van het Romeinse keizerrijk. Hij had er zijn handen vol aan, want het was een groot gebied om de daar levende stammen onder de duim te houden. Maar zelfs Rome was niet de gehele wereld al … Lees meer

‘Wij lopen vooruit’

Ik ben een dankbaar mens ‘Ik ben een dankbaar mens’ Met deze woorden reageerde ds. Martin Nijkamp op de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Wij lopen vooruit’. Deze nieuwe uitgave van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten bevat een ruime selectie van de theologische bijdragen van Nijkamp gedurende de … Lees meer

Waarover spraken zij…

Waarover spraken zij…. Informatie uit de comitévergadering 11 november 2020 Opening Harm opent de vergadering met het lezen van Psalm 23 en geeft een toelichting aan de hand van een stuk uit Woord en Wereld 1991. We staan er nooit alleen voor! God leidt en bestuurt. Harm gaat voor in gebed waarin hij dankt voor … Lees meer

Collecte binnenlands diaconaat I eind oktober 2020

COLLECTE BINNENLANDS DIACONAAT I eind oktober 2020 Eind oktober collecteren we in de gemeenten voor de SZD, met als doel binnenlands diaconaat. De basis van diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons als mensen. Daarom zijn we geroepen om te geven van wat we kunnen missen en delen van wat ons gegeven … Lees meer

Collecterooster 2020/21

Klik hier voor de aanbevolen collectes van het seizoen 2020/2021 Het gaat met name om doelen binnen de Bond. Dit betekent zeker niet dat andere doelen niet van belang zouden zijn. Mochten er dringende redenen zijn om een collecte op een andere zondag (bijvoorbeeld wegens een gezamenlijke dienst met een ander kerkgenootschap) te houden dan … Lees meer