RAAD ROEPT KERKEN OP COVID-19-ROUTEKAART TE VOLGEN

De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken … Lees meer

Paastijd 2021 I Collecte voor Zending in Nederland

Pasen is HET christelijke feest van het jaar! Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Vanouds werden in de Paasnacht mensen gedoopt, want de doop is het teken dat je een nieuw leven begint. Een nieuw begin in het licht van Gods liefde! Dat is makkelijk gezegd in deze tijd, waarin we het … Lees meer

COVID-ROUTEKAART VOOR KERKEN

Het CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, heeft nu ook een routekaart gemaakt voor de kerken, daarbij heeft het CIO zeven aandachtspunten bij de routekaart. De routekaart moet gezien worden als een handreiking op langere termijn. Klik hier voor de Covid-route kaart De 7 aandachtspunten bij de routekaart zijn: De routekaart kerken sluit aan bij de … Lees meer

Ons Orgaan

Rectificatie berichtgeving Ons Orgaan Het jaar 2021 begon bijzonder voor de Bondsgemeenschap, omdat ds. Jikky de Jong – Buursma, predikant in VEG Beverwijk en VEG Wormerveer, de dienst leidde die op 1 januari door de EO werd uitgezonden. Zij sprak over de zegen van Simeon (Lucas 2:25-35). De dienst was van tevoren opgenomen in het … Lees meer

‘PETRUS IN HET LAND’

‘Petrus in het land’ portretteert kerken als vindplaats van geloof, hoop en liefde Zaterdag 20 februari is de eerste uitzending van het nieuwe tv-programma ‘Petrus in het land’. ‘Petrus in het land’ portretteert protestantse kerken als vindplaatsen van geloof, hoop en liefde. Van grote stadskerken tot kleine dorpsgemeenten. KRO-NCRV maakt dit tv-programma in samenwerking met … Lees meer

ONS ORGAAN MAART 2021

Het Ons Orgaan van maart is een special over Jodendom Een magazine over Kerk en Israël. Met verhalen over het leven na de oorlog. Hoe is het om als Joods jongetje te leven na de bevrijding uit Tweede wereldoorlog, in een land waar miljoenen mensen zijn vermoord om wie ze waren Joden. Hoe is het … Lees meer

Studiedagen voor kerkleiders

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden in de kerk. De eerstvolgende studiedag zal online via Zoom plaatsvinden, op vrijdagochtend 5 februari 2021, met als thema: … Lees meer

40-jarig ambtsjubileum ds. J.M. Weststrate

40-jarig ambtsjubileum ds. J.M. Weststrate op 31 januari Op zondag 31 januari 2021 is stil gestaan bij het 40-jarig ambtsjubileum van ds. J.M. Weststrate. Als jonge predikant van 26 jaar begon hij op zondag 1 februari 1981 in Heerde als predikant in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. In de ochtenddienst van afgelopen … Lees meer

OVER DE MAAND VAN DE BIJBEL

OVER DE MAAND VAN DE BIJBEL 24 januari t/m 21 februari 2021 De Bijbel – het meest verkochte boek ter wereld – is al eeuwenlang een onophoudelijke en onvoorstelbaar rijke inspiratiebron voor talloos veel mensen en daarmee van onschatbare waarde voor onze cultuur. Tijdens de Maand van de Bijbel zetten we deze inspirerende bestseller op … Lees meer

Bemoedigingswoord

Om te leren moet je altijd even terugkijken. Wat is er allemaal gebeurd? Het jaar 2020 was een turbulent jaar juist door de gedwongen rust. Rust door de lock-down, vreselijk, geen kerkdiensten zoals we gewend zijn. Niet volop God lof kunnen zingen. Sommige gemeenten gaan nog door met 30 personen, andere gemeenten helemaal op de … Lees meer