Bondsvergadering

Als gemeenten komen we in het voor- en najaar bij elkaar. In het voorjaar ontmoeten we elkaar tijdens een Inspiratie- en Ontmoetingsdag, deze dag wordt door het comité en de SZD georganiseerd. De najaarsvergadering, welke in principe alleen toegankelijk is voor vertegenwoordiging van gemeenten en deelorganisaties van de Bond, wordt meestal de 2de zaterdag in november gehouden.

 


Fout: view 816984466e bestaat mogelijk niet