Bondsvergadering

Als gemeenten komen we in het voor- en najaar bij elkaar. In het voorjaar ontmoeten we elkaar tijdens een Inspiratie- en Ontmoetingsdag, deze dag wordt door het comité en de SZD georganiseerd. De najaarsvergadering, welke in principe alleen toegankelijk is voor vertegenwoordiging van gemeenten en deelorganisaties van de Bond, wordt meestal de 2de zaterdag in november gehouden.

 


Tot bloei komen

Wat leuk dat je dit bericht leest waarin we ons Magazine 'Tot bloei komen' delen! In dit magazine nemen we ...

Nieuwe bestuurleden

Comité Verkozen  Op de najaarsvergadering van de Bond is bekend gemaakt dat mevrouw Mirjam Pronk, voormalig voorzitter van VEG Amsterdam, ...

Een veelzijdige en levendige najaarsvergadering

In Bussum zijn gemeenten van de Bond zaterdag 9 november jl. bijeen voor de najaarsvergadering van de Bond. Ontmoeting, beleving, humor ...