Stichting 1976 in liquidatie

De Stichting had tot taak in immateriële en materiële zin bij te dragen aan een functionele instandhouding van de gemeenten.

Zij gaf aan de taak in immateriële zin uitvoering door:

  • het verstrekken van informatie, voorlichting en ondersteuning t.b.v. de administratie en het beheer van de gemeentelijke huishouding. De Stichting 1976 richtte zich dus op onderwerpen die betrekking hebben op de organisatie van de plaatselijke gemeente.

Op de najaarsvergadering van de Bond 2019 zijn de leden van het voormalig bestuur van de Stichting aangesteld als vereffenaar. Zij verwachten dit in de loop van 2020 afgerond te hebben.

Als uw vraag meer betrekking heeft op de rechtspositie van personen, kijkt u dan vooral bij de eigen website van de Stichting Rechtspositie en Pensioenen. U vindt daar informatie over:

  • Arbeidsovereenkomsten van predikanten en gemeentelijk werkers
  • Vaststellen salarisschalen voor predikanten en gemeentelijk werkers
  • Arbeidsongeschiktheid van predikanten (niet van gemeentelijk werkers)
  • Intermediairfunctie tussen de Vrije Evangelische gemeente en pensioenfonds PGGM
  • Pensioenverzekering (PfZW) voor predikanten en gemeentelijk werkers
  • Rechtspositieregelingen voor predikanten en gemeentelijk werkers
  • Tegemoetkoming premie zorgverzekering voor predikanten