Stichting 1976

aanvraagformulier subsidie
Aanvragen kunnen op twee momenten worden gedaan t.w. voor 1 maart of 1 oktober van ieder jaar.

De Stichting heeft tot taak in materiële en immateriële zin bij te dragen aan een functionele instandhouding van de gemeenten.

Zij geeft aan de taak in materiële zin uitvoering door:

 • aansprakelijkheidsverzekering en andere verzekeringen voor de gemeente
 • financiële ondersteuning van projecten in de gemeente
 • ondersteuning beheer gemeentelijke huishouding
 • salarissubsidie aan een gemeente
 • subsidie bondsactiviteiten

Zij geeft aan de taak in immateriële zin uitvoering door:

 • het verstrekken van informatie, voorlichting en ondersteuning t.b.v. de administratie en het beheer van de gemeentelijke huishouding

De Stichting 1976 richt zich dus op onderwerpen die betrekking hebben op de organisatie van de plaatselijke gemeente.

 

Als uw vraag meer betrekking heeft op de rechtspositie van personen, kijkt u dan vooral bij de eigen website van de Stichting Rechtspositie en Pensioenen. U vindt daar informatie over:

 • Arbeidsovereenkomsten van predikanten en gemeentelijk werkers
 • Vaststellen salarisschalen voor predikanten en gemeentelijk werkers
 • Arbeidsongeschiktheid van predikanten (niet van gemeentelijk werkers)
 • Intermediairfunctie tussen de Vrije Evangelische gemeente en pensioenfonds PGGM
 • Pensioenverzekering (PfZW) voor predikanten en gemeentelijk werkers
 • Rechtspositieregelingen voor predikanten en gemeentelijk werkers
 • Tegemoetkoming premie zorgverzekering voor predikanten

 

Reacties gesloten