Vrije Evangelische Gemeente te Oude Bildtzijl

Adres kerkgebouw

Van Albadaweg 37 – 39,  9078 VS  Oude Bildtzijl

Secretariaat

Fogelsang 7 9076 KA St. Annaparochie Tel.nr.:  0518 – 402043

Gemeentelijk Werker

Dhr. R. Dragstra

Preekvoorziening:

Tel. nr.: 0518  412442

KERKDIENSTEN

28-05-2023, 09.30 uur, Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden- Pinksteren
04-06-2023, 09.30 uur, Ds. W.M.M. Moonen, Suwâld
11-06-2023, 10.00 uur, Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden –  Hart&Syl dienst
18-06-2023, 10.00 uur, Br. H.M. Jager, Purmerend – Tentdienst
Openluchtdienst in Oudebildtzijl op het erf van familie Elgersma
25-06-1023, 10.00 uur, Tent dienst in Oudebildtzijl op het sportterrein
Dhr. J. Helfferich, Oudebildtzijl – mmv CMV Excelsior, Oudebildtzijl
02-07-2023, 09.30 uur,  Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden – Viering Heilig Avondmaal