Vrije Evangelische Gemeente te Oude Bildtzijl

Oude-BildtzijlAdres kerkgebouw

Van Albadaweg 37 – 39,  9078 VS  Oude Bildtzijl

Secretariaat

Fogelsang 7
9076 KA St. Annaparochie
Tel.nr.:  0518 – 402043

Consulent

Ds. H.J. Delwig

Preekvoorziening:

Tel. nr.: 0518  412442

KERKDIENSTEN
26-06-2022, 09.30 uur,  Mw. M. van Veen, Arnhem
03-07-2022, 09.30 uur,  Ds. H.J. Delwig, Leeuwarden – Viering Heilig Avondmaal
10-07-2022, 10.00 uur,  Hart&Syl dienst op het erf van familie Elgersma – Drs. J. Doornebal, Haarzuilens
17-07-2022, 09.30 uur,  Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk te Vrouwenparochie – Da. J.W. van Dijken, Hallum
24-07-2-22, 09.30 uur,  Gezamenlijke dienst in de VEG te Oudebildtzijl – Dhr. M. Elzenga, Marrum
31-07-2022, 09.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk te Vrouwenparochie – Mw. M. Gort-Terpstra,
07-08-2022, 09.30 uur, Gezamenlijke dienst in de VEG te Oudebildtzijl – Ds. E. v.d. Berg-Strijker, Berlicum