Vrije Evangelische Gemeente te Oude Bildtzijl

Oude-BildtzijlAdres kerkgebouw

Van Albadaweg 37 – 39,  9078 VS  Oude Bildtzijl

Secretariaat

Fogelsang 16
9076 KA St. Annaparochie
Tel.nr.:  0518 – 402824

Consulent

H.J. Delwig, Leeuwarden

Preekvoorziening:

Tel. nr.: 0518  412442

Erediensten

25-10-2020, 09.30 uur,  Ds. L. Oost, Wergea
01-11-2020, 09.30 uur,  Ds. H.J. Delwig, Leeuwarden – Viering Heilig Avondmaal
08-11-2020, 10.00 uur, Dankdag / Hart&Syl dienst – Nicolien Bergsma – Drive-in dienst op het erf van familie Elgersma
15-11-2020. 09.30 uur,  Ds. H. Poot, Oosternieland
22-11-2020, 09.30 uur,  Ds. H.J. Delwig, Leeuwarden – Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Gedenken van de overledenen
29-11-2020, 09.30 uur, Ds. J. Schotanus, Winschoten – 1e Advent
06-12-2020, 09.30 uur, Ds. F.J. Daane, Leeuwarden – 2e Advent