Vrije Evangelische Gemeente te Oude Bildtzijl

Oude-BildtzijlAdres kerkgebouw

Van Albadaweg 37 – 39,  9078 VS  Oude Bildtzijl

Secretariaat

Fogelsang 16
9076 KA St. Annaparochie
Tel.nr.:  0518 – 402824

Consulent

H.J. Delwig, Leeuwarden

Preekvoorziening:

Tel. nr.: 0518  412442

Tot nader bericht worden er voorlopig geen diensten gehouden.