Vrije Evangelische Gemeente te Oudebildtzijl

Adres kerkgebouw

Van Albadaweg 37 – 39,  9078 VS  Oudebildtzijl

Secretariaat

Fogelsang 7, 9076 KA St. Annaparochie, tel. 0518 402043

Gemeentelijk Werker

Dhr. R. Dragstra

Preekvoorziening:

Tel. 0518 412442

KERKDIENSTEN

3 dec. 9.30 uur 1e Advent
Dhr. B. van Weeghel, Nunspeet
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: CODI – Dienst aan Israël

10 dec. 10.00 uur 2e Advent / Hart&Syl dienst
Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: Diaconie
9.30 uur Inloop met koffie / thee

17 dec. 9.30 uur 3e Advent
Ds. H. Poot, Oosternieland
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: Diaconie

24 dec. 9.30 uur 4e Advent
Dhr. J. den Besten, Hattem
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: Diaconie

24 dec. 21.00 uur Kerstnachtdienst in herberg
‘het Graauwe Paard’, Oudebildtzijl
Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden
Na afloop zingen op de Pyp

25 dec. 9.30 uur 1e Kerstdag
Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: Diaconie

31 dec. 9.30 uur Oudejaarsdag
Ds. W.M.M. Moonen, Suwâld
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

7 jan. 9.30 uur Viering van het Avondmaal
Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden
Na de dienst koffiedrinken