Vrije Evangelische Gemeente te Oude Bildtzijl

Oude-BildtzijlAdres kerkgebouw

Van Albadaweg 37 – 39,  9078 VS  Oude Bildtzijl

Secretariaat

Fogelsang 16
9076 KA St. Annaparochie
Tel.nr.:  0518 – 402824

Consulent

H.J. Delwig, Leeuwarden

Preekvoorziening:

Tel. nr.: 0518  412442

Erediensten

24-11-2019, 09.30 uur, ds. H.J. Delwig, – Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Gedenken van de overledenen
01-12-2019, 09.30 uur, Dhr. J. Helfferich, Oudebildtzijl – 1e Advent
08-12-2019, 09.30 uur, Hart&Syl dienst – Dhr. Gerlof Wiersma – 2e Advent
15-12-2019, 09.30 uur, Mw. M. van Veen, Arnhem – 3e Advent   
22-12-2019, 09.30 uur,  Drs. J. Doornebal, Haarzuilens – 4e Advent
24-12-2019, 21.00 uur, Kerstnachtdienst in herberg ‘het Graauwe Paard’, Oudebildtzijl- Majoor F. van der Werff, Leeuwarden
25-12-2019, 09.30 uur,  Ds. H.J. Delwig, Leeuwarden – 1e Kerstdag
29-12-2019, 09.30 uur,  Ds. W.M.M. Moonen, Suwâld
31-12-2019, 19.00 uur, Dhr. M. Elzenga, Marrum – Oudejaarsdag
05-01-2020, 09.30 uur,  Ds. J.H. Delwig, Leeuwarden – Oudejaarsdag