Vrije Evangelische Gemeente te Oudebildtzijl

Adres kerkgebouw

Van Albadaweg 37 – 39,  9078 VS  Oudebildtzijl

Secretariaat

Fogelsang 7, 9076 KA St. Annaparochie, tel. : 06-13610296

Gemeentelijk Werker

Dhr. R. Dragstra

Preekvoorziening:

Tel. 0518 412442

KERKDIENSTEN

14 april – 10.00 uur
Inzegening nieuwe ambtsdragers
Hart&Syl dienst
Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: Fonds voor jeugd / Kampus
9.30 uur Inloop koffie/thee

21 april – 9.30 uur
Mw. F. Wesseling-Schilstra, de Tike
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: Diaconie

28 april – 9.30 uur Zangdienst
Majoor F. van der Werff, Leeuwarden
m.m.v. CMV Excelsior, Oudebildtzijl
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

5 mei – 9.30 uur Viering Avondmaal
Dhr. R. Dragstra, Leeuwarden
Organist: Sieger Polstra
Deurcollecte: Dankoffer