Straal! Een bezinningsdag over aantrekkelijk gemeente-zijn

Vorige week woensdag mochten wij als aandachtsveld Identiteit de bezinningsdag ‘Straal!’ uitvoeren.  Dit keer voor de Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer.

Straal! is een bezinningsdag die ontworpen is voor kerkenraden en actieve gemeenteleden om samen na te denken over de identiteit van de gemeente, de kracht en talenten die zij bezitten en hoe dat van betekenis kan zijn voor de omgeving waarin de gemeente staat.  Kortom; hoe ben je aantrekkelijk?
Tijdens de bezinningsdag maken we gebruik van verschillende actieve werkvormen, die uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan en bewustwording creëren van wat er mogelijk is. De bijeenkomst wordt terplekke gefaciliteerd door het aandachtveld Identiteit. Hierdoor is er weinig voorbereiding van de kerkenraad of gemeente nodig.

Wat doen we tijdens Straal?

We beginnen de dag met een opening. A.d.h.v. een Bijbeltekst en een lied staan we stil bij de betekenis die je hebt als individuele gelovigen maar ook als gemeente in deze wereld. Vervolgens denken we na over onze identiteit, zowel in verbondenheid met de Bond, als hoe we dat plaatselijk vormgeven.
Ook worden we bewust van de leefwerelden van zowel onze gemeenteleden als die van de mensen uit de omgeving. Afgelopen woensdag hebben we in het bijzonder ook nagedacht over het profiel en de mogelijke beweegredenen van iemand die vanwege corona is afgehaakt in de gemeente en hoe we daarmee om kunnen gaan.
Zo richting de avond (of middag) gaan we met elkaar eten en is er aansluitend een wandeling door de buurt. Tijdens de

wandeling krijgt iedereen twee vragen mee:
1. Wat zie je? Wie lopen er buiten? Is er een speeltuin? Wat voor bedrijven of instanties kom je tegen?
2. Welke kansen of mogelijkheden zie je voor de gemeente om daarvan gebruik te maken en/of op in te spelen?

Zo proberen we bewustwording te creëren over de omgeving en de kansen die er liggen.
Bij terugkomst bespreken we de opbrengst met elkaar. Ook kijken we naar wat we zelf in huis hebben om de ideeën te kunnen realiseren en wat er eventueel nog nodig is.

In VEG Wormerveer was het een vruchtbare avond. Er kwam een hoop positieve energie en enthousiasme los.

Wil je meer weten over Straal!? Of wil je dat wij ook zo’n dag in jouw gemeente komen faciliteren?
Stuur dan een mailtje: jknevel@bondveg.nl