Terugblik Veilige kerk

Vorige week dinsdag kwamen we online om met elkaar in gesprek te gaan over ‘veilig gemeenten-zijn’. Wel 14 mensen haakten aan, die in totaal 12 gemeenten representeerden.

Misbruik of grensoverschrijdend gedrag komt in allerlei vormen voor. Vaak denken we in eerste instantie aan seksueel misbruik of geweld, maar het komt ook voor in het misbruiken van machtposities, manipulatie of kleine daden in de omgang die een ander als onprettig ervaart.
Het lastige vaak met misbruik of grensoverschrijdend gedrag is dat het vaak in het verborgene plaats vindt. Dat zorgt er voor dat men niet altijd bewust is van de urgentie en de relevantie om met elkaar beleid te maken over veilige kerk-zijn. Toch pleiten wij ervoor om als gemeente hier wel mee aan de slag te gaan. Je beschermt niet alleen jezelf en iedereen die actief en betrokken is in de gemeenten, het heeft vaak ook een preventieve werking.

Tijdens de gesprekken werden we bewust van hoe weinig aandacht er door gemeenten besteed wordt aan het waarborgen van veiligheid in de gemeenten. Vaak maken we pas beleid of komen we in actie wanneer ‘het probleem of de casus’ zich aandient. We kwamen tot het besef hoe onwenselijk dat is, zeker met gevallen waarbij misbruik of grensoverschrijdend gedrag heeft plaats gevonden. Wanneer er al een beleid of protocol ligt kun je sneller en efficiënter handelen, dan wanneer je het wiel op dat moment nog moet uitvinden.
Het is daarom goed om met als gemeenten en kerkenraad hierover met elkaar in gesprek te gaan en daar afspraken met elkaar over te maken. Een terugkerende vraag tijdens de bijeenkomst was: ‘Hoe doe je dat? Hoe ga je met elkaar hierover in gesprek en kom je tot een beleid?’ In een vervolg zullen we hier dieper op in gaan.

Heb jij te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of misbruik en wil je daar graag met iemand over praten?
Ga naar www.smpr.nl
voor een vertrouwelijk en luisterend oor.