Update Inuka Bakery

Update Inuka Dutch Bakery
Sinds de bouw van de bakkerij, samen met de workshops gestart is in september is er weer veel gebeurt. Daarom hierbij een aantal foto’s:

De Bouw
In Augustus hebben we de vergunning gekregen om met de bouw te starten en sindsdien staat het bord met het nummer van de vergunning en de namen van alle betrokken partijen op het bouwterrein.

In september is de bouw begonnen en die had voor het eind van vorig jaar af moeten zijn. Maar zoals in Nederland bouwprojecten uitlopen, zo gaat dat in Tanzania niet anders en momenteel lopen we bijna 6 weken achter op de planning. Maar, misschien langzamer dan we graag zouden zien, het mooie plaatje zoals dat door de architect getekend is bij de plannen begint langzamerhand werkelijkheid te worden.

Zoals je op de foto kunt zien staat het gebouw er en het dak zit er op. De elektriciteit is aangelegd, maar nog niet aangesloten. Daarvoor zijn we afhankelijk van de elektriciteitsmaatschappij en die zijn nog niet zo ver. Ook is er nog geen water aangesloten. Als binnen alle leidingen aangelegd zijn kunnen de muren gestuct worden en de tegels in de bakkerij gezet.

Ons Team in Tanzania
Momenteel hebben we in Tanzania drie mensen die bijna full time werken voor het project.

De manager is Olwin. Op de foto rechts met zijn vrouw Esther en de kinderen. Esther is doof en Olwin functioneert binnen het project dan ook als doventolk. Hij geeft naast zijn werk voor Inuka ook nog les op een school voor doven. Behalve Olwin werken ook Saskia en Saleh voor het project. Saleh is Tanzaniaan, opgegroeid op de straten van Dar es Salaam. Via een Christelijk straatkinderen project heeft hij de kans gekregen om naar school te gaan en heeft zijn voortgezette opleidingin Duitsland gedaan. Saskia is Duits. Ze hebben jaren in Duitsland gewerkt, maar zijn nu door CMML, een Duitse zendingsorganisatie uitgezonden om in het Inuka project te werken. Saleh zal zich vooral bezig gaan houden met de marketing en met het ontwikkelen van andere projecten die werkgelegenheid geven aan mensen met een beperking.

De Container
Hans en Anton, de mannen van Brood voor Weeskinderen zijn al jaren bezig om alle materialen die nodig zijn om de bakkerij in te richten tweedehands te kopen. In Tanzania zijn wel allerlei bakkerij machines te koop, maar alleen de modernere die gevoeliger zijn voor wisselingen in de stroom en bovendien minder simpel om te bedienen. Hans koopt nu “verouderde”machines in Nederland. Uiteindelijk hadden ze een hele container gevuld. Rechts Anton en uiterst Links Hans, de bakker. Intussen is de container verscheept en zelfs al ingeklaard en nu naast de bakkerij neergezet. Hij blijft daar, ook als alles uitgepakt is staan om als opslag voor grondstoffen voor de bakkerij te dienen.

Verder,
Het gebouw moet nu eerst afgemaakt worden en de bakkerij ingericht. Tegen de tijd dat de bakkerij klaar is zal het team in Tanzania medewerkers gaan zoeken. Mensen met een beperking die wel in de bakkerij willen werken en het vak van bakker willen leren. Daarna gaat dan Hans, samen met een tweede bakker van Brood voor Weeskinderen naar Tanzania voor een aantal maanden om training te geven.

Wil je dit project steunen? Kijk dan hier: Paascollecte 2023