VEG Goes aan de slag met: Straal!

“Straal, wees een aantrekkelijke gemeente”

Vorige week zaterdag had de kerkenraad samen met mensen uit alle geledingen van onze kerk van 10 tot 15.30 uur een bezinningsdag in de foyer. Ds. Theo Hettema begeleidde ons daarbij. De catering werd verzorgd door Domus de Jonge. We hadden het heel goed samen en daarvoor waren we dankbaar.

We zongen: “Maak ons tot een stralend licht voor de volken” en lazen uit de Bergrede: “Gij zijt het licht der wereld” en “Laat uw licht schijnen voor de mensen”. Dat is geen kleine opgave. Hoe doe je dat? Theo stak de kaars van de Bond aan, gaf aan hoe hij dat zelf probeerde en gaf die brandende kaars vervolgens door en wij weer aan elkaar. Daarbij mocht ieder zeggen hoe hij/zij het licht van Gods liefde liet schijnen op de eigen plek in de wereld.

God schakelt jou namelijk in, maar Hij doet het werk, of te wel Zijn licht en Zijn liefde schijnen door jou heen. Nu zijn we als mensen wel enorm verschillend, het verschil zit al in de tijd waarin je bent opgegroeid, de generatie waartoe je behoort, de leeftijd die je hebt. Ben je als gemeentelid gepensioneerd of zit je nog op de middelbare school? Of heb je een druk gezin waarbij alle ballen hoog gehouden moeten worden, druk, druk, druk. Dat maakt de beleving heel verschillend. Praten we daar met elkaar over, over de generaties heen?

En de mensen buiten de kerk dan? Ook daar die grote verschillen. Heb je daar al eens bij stil gestaan? Waar zijn zij mee bezig? Wat vinden zij belangrijk? Hoe ziet hun week eruit? Waar zijn ze op zaterdagmiddag te vinden? Waar hebben zij behoefte aan? Wat is hun drive en hoe bereik je ze daarin? Wat merken zij er eigenlijk van dat de Bethelkerk hier staat, of een andere kerk?
We hebben dat aan de hand van een paar vragen van Theo intensief in groepen besproken, uitgebreid op papier gezet en aan elkaar toegelicht. Dat was heel boeiend, verhelderend en ook gewoon heel leuk. De samenvatting wordt aan de kerkenraad gegeven om het vervolg handen en voeten te geven. In de vaste overtuiging en het geloof dat de Geest de grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt en dat Hij hen leiden zal.

 

  • Stoffel bij de Vaate

Wil je ook zo’n bezinningsdag bij jou in de gemeente? Stuur dan een mailtje naar: jknevel@bondveg.nl