VERKLARING VAN RAAD VAN KERKEN TEGEN ANTISEMITISME

Oproep aan de Nederlandse samenleving: geef antisemitisme en discriminatie geen ruimte.

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een democratische samenleving is geen plaats voor discriminatie, in welke vorm dan ook, dus ook niet voor Jodenhaat. Helaas zeggen de gebeurtenissen van de laatste tijd in ons land iets anders.

De terreuraanslag van 7 oktober en het geweld daarna in Israël en Gaza roepen wereldwijd en dus ook in Nederland veel emoties op. Hier richten die emoties zich voor een deel tegen Joden in ons land. Het aantal antisemitische incidenten is de laatste maand met 800% toegenomen. Daarbij gaat het om scheldpartijen, pesterijen, het roepen van leuzen die door Joden als bedreigend worden ervaren enzovoort. Dat is zeer onrustbarend. De Raad van Kerken in Nederland vindt dit onaanvaardbaar.

Iedere mens gerespecteerd
Antisemitisme, in welke vorm dan ook, doet onze Joodse medeburgers pijn. Het zet hen apart en ondermijnt hun gevoel van veiligheid. Het doet hen soms zelfs twijfelen of ze nog deel willen zijn van deze maatschappij. Antisemitisme ontmenselijkt – dat mogen wij niet toestaan. Antisemitisme vergiftigt de sociale verhoudingen. Hetzelfde geldt voor andere uitingen waarin mensen gekwetst, gekleineerd of bedreigd worden, waaronder ook de moslimgemeenschap in ons land in toenemende mate lijdt. Het bedreigt de samenleving die we kennen en voorstaan: een samenleving waarin iedere mens ongeacht kleur, nationaliteit, godsdienst of sekse er mag zijn en gerespecteerd wordt.

Daarom roept de Raad van Kerken alle inwoners van Nederland op: geef antisemitisme en andere uitingen van haat geen ruimte. Omwille van onze Joodse medeburgers, omwille van allen die in ons land wonen en omwille van de kwaliteit van onze samenleving. Laten we juist in deze tijd van crisis naar elkaar op zoek gaan, naar elkaar blijven luisteren en elkaar vasthouden.