Nashville-verklaring

Momenteel is er in de media ophef over de zogenaamde Nashville-verklaring. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een pluriform kerkgenootschap, waarin plaats is voor persoonlijke meningen en waar in diverse aangesloten kerken heel verschillend gedacht wordt over velerlei onderwerpen en geloofszaken. Het past ons als congregationalistisch kerkgenootschap niet om … Verder lezen

Op 22 december voelde het warm aan in Goes!

Zaterdag 22 december 2018 is er iets bijzonders gebeurd in Goes. Maanden is er intensief voorbereid. Een financiële bijdrage van de SZD aangevraagd en toegekend. Tientallen vrijwilligers die op één of andere manier hun steentje bijdroegen… Dit alles maakte het bijzondere muzikale evenement bij de St. Maartensbrug mogelijk.  En het was een succes, er stonden heel … Verder lezen

Studiedag Kerkelijk Archiefbeheer voor kerkenraadsleden en vrijwilligers

Op D.V. zaterdag 9 februari 2019 vindt bij de Protestants Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam een studiedag plaats over kerkelijk archiefbeheer. Deze studiedag is bedoeld voor kerkenraadsleden en vrijwilligers die de archieven van hun gemeente beheren. De insteek is praktijkgericht en gaat in op allerlei praktische vragen waar mensen in … Verder lezen

Nieuwe bestuursleden in de Bond

Het is verheugend te melden, dat Leo Montfrooij verkozen is als lid van het bestuur van de Stichting RP. Vandaag zijn de stemmen geteld en van de 60 stemmen zijn er 53 uitgebracht en deze waren allemaal voor! Per 1 januari 2019 kan hij aan zijn taak beginnen. Ook Jelle Hospes … Verder lezen

Het Ons Orgaan van december is een Special over “Alle dagen kerk”

Er zijn grote kerken en kleine kerken. Volle en lege kerken. Kerken met mooie muziek, schilderijen en beelden van Bijbelse voorstellingen en figuren, een bosje bloemen en een glaasje water op de preekstoel voor de dominee. Maar een kerk is meer dan een charismatische predikant, een mooi gebouw, een volle … Verder lezen

Waarover spraken zij op 24 oktober 2018?

Genesis 32:23-33 vertelt van een keerpunt in het leven van Jakob. Zijn worsteling en confrontatie met fouten, maakt van hem een ander mens. Dat vertrouwen mogen ook wij hebben in de worsteling en zoektocht in de Bondsgemeenschap naar de toekomst. Bondsvergadering Voorbereidingen zijn in volle gang. Oude Pekela en Veendam … Verder lezen