Geloofsontmoetingen

Geloofsontmoetingen hebben het doel om in een geloofsgesprek te delen met elkaar wat geloven voor ieder persoonlijk betekent. Belangrijke vragen zijn:

  • Wat betekent geloven voor je?
  • Welke ervaring heb je?
  • Wat betekent dat voor je dagelijks leven?

Deze ontmoetingen vinden plaats binnen de eigen gemeente, de regionale ontmoetingen en de landelijke vergaderingen. De focus zal veelal liggen rondom Vrije Evangelische thema’s zoals Jezus Christus, onze beginselen, congregationalisme, zending, wederkomst, eredienst, etc.

Ter ondersteuning van de geloofsontmoeting ontwikkelen we materiaal wat breed inzetbaar is. De lijst van publicaties zal dus blijven groeien.

Serie geloofsontmoetingen

Ondersteunend materiaal