Onder de aandacht!

Informatiebijeenkomst omgevingswet & kerkgebouw
Per 1 januari 2024 is er een nieuwe omgevingswet. Hier krijg je als kerkbestuur op verschillende momenten mee te maken. De commissie kerkelijke gebouwen van het CIO (CIO-K) organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over deze nieuwe wet in relatie tot het kerkgebouw. Deze zijn op 14 mei in Waalwijk, 27 mei in Pijnacker en 11 juni in Meppel. Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden